Wissing aan de knoppen!

Recent is de Omgevingswet wederom uitgesteld. Maar dat betekent niet dat we met de armen over elkaar wachten tot de inwerkingtreding. Wissing bereidt zich al langere tijd voor op de Omgevingswet! Zo werken we volop aan handboeken voor het omgevingsplan, het opstellen van juridische regels, oefenen we in pilots en doen we mee met Omgevingswet werkplaatsen.

Knoppensessies

Knoppensessies

Onlangs oefende ons (bijna) gehele team met de nieuwe omgevingsplan software in twee zogenaamde digitale ‘knoppensessies’. In deze sessies maakte Marcel Vaartjes van Visma – Roxit ons wegwijs in de nieuwe software omgeving Rx.Base Connect. Voor een groot deel van onze collega’s was dit de eerst echte kennismaking met de toekomstige manier van werken. Tegelijkertijd was het ook een feest van herkenning voor collega’s die zich binnen Wissing actief bezighouden met de Omgevingswet. Marcel bedankt voor de heldere en kundige knoppensessies!

Experimenteren met STOP/TPOD standaarden

De nieuwe software stelt ons in staat om in een eigen omgeving te oefen en te experimenteren met de nieuwe STOP/TPOD standaarden. Ook kunnen we via Rx.Base Connect nu al samen met (Roxit) gemeentes aan de slag bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. De komst van een uitwisselstandaard, de positieve berichten hierover en de download- en validatieservice zien wij zeer positief tegemoet. Hierdoor nemen de mogelijkheden van onderlinge samenwerking en uitwisseling verder toe.

Maar voor nu …knoppen erbij en lekker aan de slag!