Beeldregie en supervisie

Beeldregie en supervisie

“Wat is het hier mooi!”

Maar waarom vinden we het ergens mooi en op andere plekken juist niet. Ongemerkt zijn er vele facetten die het straatbeeld bepalen. De bebouwing en de openbare ruimte vormen in samenhang onze leefomgeving. We maken deze graag mooi!

Sturen op kwaliteit door samenhang tussen architectuur en openbare ruimte.

Beeldkwaliteit zorgt voor identiteit

Wij vinden het belangrijk dat de bebouwing en de architectuur één beeld vormt met de openbare ruimte, een totaalbeeld dat de omgeving een eigenheid geeft. In elk project zijn we op zoek naar passende beeldkwaliteit die de omgeving versterkt. Op die manier krijgt een plek identiteit, schoonheid, het wordt bijzonder en fijn om er te wonen, te werken of te verblijven.

Hoe zorgen we voor passende beeldkwaliteit?
De Plantage in Meteren

Hoe zorgen we voor passende beeldkwaliteit?

Hiervoor maken we niet alleen beeldkwaliteitsplannen, maar bewaken en sturen ook op beeldkwaliteit als supervisor of als lid van kwaliteitsteams. Daarnaast maken we ook beeldkwaliteitskaders, (landschappelijke) inpassingsplannen, kavelpaspoorten en stellen (aanvullingen op) welstandsnota’s op. Niet als keurslijf, maar als inspiratie en toetsingskader.
We werken samen met opdrachtgevers, ontwerpers en welstandscommissies aan een mooi eindbeeld. In verschillende projecten staan we met onze expertise en ervaring onze opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en overige teamleden bij om hun ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit waar te maken.

Regelmatig zitten wij met ontwikkelaars, kavelkopers en hun ontwerpers aan tafel om hun bouwplan te bespreken. Onze insteek hierbij is streng en consistent beoordelen op aspecten die er echt toe doen en een flexibele houding op de punten waar dat kan. We luisteren naar de wensen van kopers en denken mee om tot een passende oplossing te komen. Het gaat dus niet alleen om strikte toetsing, maar ook om het bijdragen aan een succesvolle  planontwikkeling waar we met zijn allen trots op kunnen zijn wanneer het gerealiseerd is.

"Beeldkwaliteit zetten wij in als inspiratie voor een mooi eindbeeld."

Désirée de Jonge
Désirée de Jonge

Wat is het beeld dat je voor ogen hebt en hoe kunnen we dat bereiken zonder een keurslijf op te leggen? Op zoek gaan naar de balans tussen flexibiliteit en ambitie, dat is het spel in beeldregie en supervisie. Ik heb op dit gebied ruime ervaring opgedaan in onder andere Oerle Zuid, Papendorp, Land van Matena en Vinkeveld.