Herstructurering

Herstructurering

Herstructurering of transformatie gaat over het opnieuw gebruiken van een plek. Een duurzame ingreep met als doel een gebied nieuw leven in te blazen en een bijdrage te leveren aan de leefomgeving.

Herstructurering is nieuw leven blazen in de bestaande steden en dorpen.

De stad is een levend systeem

Het is een chirurgische ingreep waarbij we kijken hoe we vitale functies kunnen behouden en hoe zieke, of versleten delen op goede wijze vervangen kunnen worden. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor acceptatie en voorkomen van afstoting. Wij zien stad of dorp als een levend systeem waar elke plek zijn bijdrage levert aan het totaal.

Wij houden niet van luchtfietsen
Holy Zuidoost in Vlaardingen

Wij houden niet van luchtfietsen

Het gaat in deze opgaven dus om gevoel voor de situatie en wat er leeft. Wij gaan daarbij op zoek naar het DNA van de plek, de beleving van bewoners en gebruikers en nemen uitgebreid de tijd om de plek te doorgronden. Kennis van de bestaande ruimtelijke en financiële situatie is cruciaal voor een passende oplossing. Wij houden namelijk niet van luchtfietsen maar werken aan de prachtige uitdagingen om telkens een nieuw passtukje in de stad of het dorp te realiseren waar mensen van genieten en trots op zijn.

Experts met lef

Voor deze bijzondere ingrepen hebben we binnen Wissing een expertteam met kennis op het gebied van stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, planologie en participatie. Dit breed georiënteerde team voert met hun actuele kennis, lef en improvisatievermogen succesvolle operaties uit.

Met chirurgische precisie opereren in de bestaande stad.

Piet Kalsbeek
Piet Kalsbeek

Een integrale benadering is noodzakelijk bij iedere herstructureringsopgave. Het liefst treed ik met een open blik en ruimte voor input vanuit alle kanten een transformatieproject tegemoet. Het doel is altijd het toevoegen van kwaliteit, voortbordurend op bestaande sociale en ruimtelijke structuren.