Openbare ruimte en landschap

Openbare ruimte en landschap

Goed ontwerp van de openbare ruimte bepaalt je omgeving.

De openbare ruimte is de ruimte om je heen en de omgeving waarin gebouwen staan. Ruimte die je dagelijks beleeft door te wandelen door hofjes, parken en over trottoirs en rijdend door straten en lanen. Dit is de sfeermaker van elke leefomgeving, van stedelijk tot dorps. Dat vraagt dus om zorg en aandacht en die geven we het.

Tot in detail

Tot in detail

Wij denken tot in het kleinste detail na over de inrichting van de openbare ruimte. Niet alleen de grote lijnen van de ontwikkeling zijn belangrijk, maar ook hoe dit moet worden gerealiseerd. Welke planten en bomen zorgen voor de gewenste groene sfeer, wat voor soort bestratingsmateriaal passen we toe en welk straatmeubilair zorgt voor de juiste sfeer passend bij de gekozen architectuur. Met de inrichting van de openbare ruimte leggen we de basis onder elk plan.

"De inrichting van de openbare ruimte zorgt voor de juiste sfeer en vormt de basis onder een plan."

Ruimte voor het open landschap

De druk op het open landschap is altijd groot in Nederland. In onze plannen reiken wij baanbrekende oplossingen aan om de openheid in balans te brengen met de druk om te bouwen. Het behoud van het landschap betekent immers behoud van omgevingskwaliteit en het welbevinden van mens en dier. In onze landschapsplannen vormt de kennis van natuur, ecologie, bodem en watersystemen, naast begrip voor de belangen van de agrarische sector en de recreatie, de basis voor een duurzame landschapsontwikkeling.

We brengen het landschap tot bloei!

Dubbel ruimtegebruik van het landschap zetten we vaak in om de beperkte groene ruimte optimaal te laten bloeien. Denk hierbij aan combinaties tussen recreatie en landschap, landschap en waterberging, maar ook waterberging en wonen en wonen en ecologie.

Fifty shades of green, is dat biodiversiteit?

Jeroen Goes
Jeroen Goes

Landschappelijke structuur, routing, bestrating, beplanting, waterafvoer, afvalverwerking, parkeeroplossingen, verlichting, meubilair en nog veel meer. Het komt samen in onze gedegen plannen voor openbare ruimte en landschap.