Vitaal Centrum Duiven

Vitaal Centrum Duiven

Uitnodigende plekken en heldere routes

Opdrachtgever

Gemeente Duiven

Type opgave

Herinrichting openbare ruimte

Programma

Dorpsplein, winkelstraten, parkeerplaatsen en tuinen

Status

Gerealiseerd

In het dorpshart van Duiven is een openbare ruimte tot stand gebracht die uitnodigt voor ontmoeten, winkelen, activiteiten en evenementen. De basisgedachte is het creëren van een uitnodigende plek, passend bij de maat en schaal van Duiven. De compact dorpse sfeer die ontstaan is, komt tot uiting in de charme en intimiteit van de openbare ruimte, in bijzondere plekken en in heldere routes.

Nieuw dorpshart

Het centrum was verouderd, kende veel leegstand en er was nauwelijks interessante verblijfsruimte aanwezig. Met ons stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan Vitaal Centrum Duiven is daar verandering in gekomen. De openbare inrichting is nu ingetogen chique en vormt een mooi contrast met de diversiteit van gevels en detaillering.
Door een centraal verblijfsplein te maken en de omliggende panden van publieke- en horecafuncties te voorzien, is een publieke gebruiksruimte ontstaan die als nieuw dorpshart functioneert. Maatschappelijke functies zoals een cultureel centrum, bibliotheek en kinderopvang zijn teruggehaald naar het dorpscentrum. De randen van het plein zijn geschikt gemaakt voor publieke functies en horeca, op het plein is ruimte voor de weekmarkt en een parkeerterrein is tevens geschikt als evenemententerrein. Er zijn heldere looproutes aangebracht van de parkeerterreinen aan de buitenrand naar het centrumgebied. Rondom het gemeentehuis en de Remigiuskerk zijn nieuwe tuinen aangebracht, waardoor deze panden een verbeterde omgevingskwaliteit hebben gekregen.

”Een ingetogen inrichting zorgt voor een uitnodigend karakter en eenheid bij een multifunctioneel gebruik”

Identiteit en samenhang

Door heldere ontwerpuitgangspunten en een eenvoudig instrumentarium van verharding en beplanting geeft de openbare ruimte identiteit en samenhang aan een langlopende gebiedsontwikkeling. De samenhang komt tot uiting in de “vloer” in een Hollandse klinker, plinten in blauwe hardsteen, plantvakken, tuinen en objecten, zoals een podium en waterspeelplaats. De afwatering van het hemelwater wordt met subtiele lijngoten uitgevoerd, waarmee tevens de bestrating wordt verbijzonderd. Op markante punten worden bomen geplant en van onder aangelicht.

Door de openbare ruimte is het functioneel gebruik van het dorpsplein enorm verbeterd, maar belangrijker nog is dat het dorp een nieuwe verblijfs- en ontmoetingsplek heeft gekregen.