Station Den Haag -Ypenburg

Station Den Haag -Ypenburg

Transit Oriented Development rondom het Station

Opdrachtgever

Dura Vermeer

Type opgave

Stedenbouwkundig plan

Programma

Gemengd stedelijk programma

Status

Gerealiseerd

"Benut het openbaar vervoerssysteem als ruggengraat en aanjager van stedelijke ontwikkeling."

Een nieuw concentratiepunt in Ypenburg-Leidschenveen
Zicht vanuit station Ypenburg

Een nieuw concentratiepunt in Ypenburg-Leidschenveen

De kern van de opgave was het herkennen van de potenties van het verkeers- en vervoersnetwerk rondom station Ypenburg. Huidige stations missen vaak de uitstraling van een levendig stationsgebied. Wissing vond dat naast haar functie als ’logistieke machine’ dit station een nieuw concentratiepunt moest worden in het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen en het regionale netwerk. Om dit te bereiken hebben we een compacte stedelijke omgeving ontworpen met een mix van functies en met een hoge verblijfs- en omgevingskwaliteit. Mensen moeten hier kunnen werken, reizen en uitgaan en zich dag en nacht op hun gemak voelen. Wij zien verstedelijking door verdichting, functiemenging en aantrekkelijker verblijfsruimten als de kernvoorwaarden voor een succesvolle knooppuntontwikkeling.

Functionaliteit, identiteit en verblijfskwaliteit van de publieke ruimte

Een juiste match tussen bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling schept een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Nieuwe voorzieningen, mooie gebouwen en extra groen geven de stationsomgeving een flinke kwaliteitsimpuls en bieden een prettige en hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het stationsgebied bestaat uit een P&R, kantoren en een stedelijke wand langs de Ypenburgse Stationslaan met een gemengd stedelijk programma. Hier zijn onder meer het Stadsdeelkantoor, het politiebureau, winkels, horeca en het Politie Opleidings-centrum ondergebracht. De woontorens bieden een fantastisch uitzicht over het Haagse stadsrand-landschap. Ten volle zijn de mogelijkheden benut om verdichting tot stand te brengen rondom dit vernieuwde station. Het knooppunt van openbaar vervoer (trein, tram en P&R)  is in samenhang ontwikkeld met grootschalige verstedelijking.