120 bewoners maken persoonlijke visie voor Dorpsplein Noorden

120 bewoners maken persoonlijke visie voor Dorpsplein Noorden

De gemeente Nieuwkoop heeft ons gevraagd om te ondersteunen in het participatietraject voor de herinrichting van het Dorpsplein Noorden. Wissing heeft hiervoor een interactieve bewonersavond georganiseerd.

Na voorbereidende gesprekken met direct betrokken bedrijven, instanties en de dorpsraad was het nu de beurt aan de bewoners om hun visie te geven.

Het was aan ons om hier een goede strategie voor te verzinnen. Op een eigen ‘placemat’ konden de bewoners hun ideeën noteren over verschillende thema’s die spelen op en rond het plein. Zo gaf iedereen zijn visie.

"Met groot enthousiasme gingen de bewoners voortvarend aan de slag."

De bewoners werden na binnenkomst langs een vijftal tafels geleid, waar ze uitleg kregen over de mogelijkheden voor parkeeroplossingen, routes en verkeersveiligheid. Ook werden ze geïnspireerd op het gebied van de beleving en de recreatiemogelijkheden op en rondom het plein.

"De ideeën vlogen over tafel en creatieve invullingen werden op papier gezet."

Nu is het aan ons de taak om een vervolg te geven aan deze succesvolle bewonersavond. We werken samen aan een toekomstvisie voor het plein en de omgeving. Een plein dat functioneel is, maar ook in uitstraling past bij het dorp Noorden.