Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Kindcentrum Avenhorn – De Goorn online

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Kindcentrum Avenhorn – De Goorn online

Gemeente Koggenland investeert in een duurzame toekomst voor het onderwijs door nieuwbouw aan de Buitenroede in Avenhorn. In dit gebouw vestigen zich 3 basisscholen, een gymzaal en kinder- en peuteropvang. Wissing inventariseerde de didactische visie van de betrokkenen en bouwde daar het ruimtelijk concept omheen.

Het Kindcentrum wordt voor kinderen vanaf 0 jaar een inspirerende leeromgeving. Een unieke en veilige plek, omgeven door een speelplein, leertuin, sporttuin, weide en/of speeldernis. Wissing heeft in een intensief proces met de gemeente en de schoolbesturen het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Momenteel werken we verder aan het bestemmingsplan en het inrichtingsplan.

De plannen zijn nu te bekijken op de website van de gemeente Koggenland.