Toverberg - Zoetermeer

Toverberg - Zoetermeer

Van baby tot middelbare school, een interessant pad

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Type opgave

Inrichtingsplan

Programma

Totaal 6020 m²: Schoolplein (3320 m²) en 36 parkeerplaatsen (2700 m²)

Status

Gerealiseerd

"Ogenschijnlijk tegengestelde belangen bleken omgevormd te kunnen worden tot elkaar aanvullende waarden door plangrenzen vloeibaar te maken."

De sloop en nieuwbouw van het Integraal KindCentrum Toverberg, in de wijk Meerzicht in Zoetermeer, was de start van onze opgave. Wissing werd gevraagd door het schoolbestuur en de gemeente om een inspirerende speelomgeving te maken voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Gemengd gebied

De vraag lijkt eenduidig, ‘maak een nieuw schoolplein voor de school en de kinderdagopvang’. In de wijk Meerzicht is echter gekozen voor een bijzondere structuur waarbij de auto zeer beperkt toegang heeft tot de wijk en de meeste woningen enkel bereikbaar zijn via een stelsel van woonpaden. Deze opgave midden in de bestaande wijk leidde daarmee tot de vraag wat de waarde is van de grenzen tussen terrein van het IKC en de omgeving en routes voor de fietsers en de voetgangers. Al het gebruik vindt in deze wijk tenslotte op hetzelfde terrein plaats. Plangrenzen maken duidelijk onderscheid in functies, maar blokkeren daarmee ook kansen voor een integrale aanpak.

De oplossing was een brede blik op de opgave, waarbij IKC-terrein en het direct aangrenzende voetgangersgebied tot één integraal plan werden gesmeed. Hiermee kregen we de verschillende gemeentelijke afdelingen, gebruikers en omwonenden enthousiast voor ons ontwerp.

Ogenschijnlijk tegengestelde belangen bleken omgevormd te kunnen worden tot elkaar aanvullende waarden door plangrenzen vloeibaar te maken. Zo kregen we een compleet nieuw hart in de buurt waar grenzen interessante objecten zijn die verbinden in plaats van scheiden.

Zoals bij het symbool van Yin Yang zwart en wit fuseert tot één samenhangend geheel is bij Toverberg de harde grens tussen schoolterrein en omgeving vormgegeven als een golvende lijn waardoor ruimten uitgewisseld worden en interessante plekken ontstaan. Gebieden worden verbonden en dynamisch. IKC-terrein en de omgeving versmelten zo tot een levendige openbare ruimte die de hele dag door van waarde is. Een transformatie leidde zo tot een kwaliteitsimpuls voor de hele woonomgeving.

Complimenten van omwonenden en zeer tevreden opdrachtgevers en gebruikers zijn de kroon op dit werk.