Anticiperen op de Omgevingswet

De vakwereld is druk doende met de implementatie van de Omgevingswet. Op tal van plaatsen worden cursussen aangeboden en zijn gemeenten – vooruitlopend op de wet – plannen aan het opstellen in de geest van de wet. Zo wennen we met zijn allen aan de dingen die komen gaan, overigens zonder dat we exact weten wat op ons afkomt. Spannende en interessante tijden die iedereen vragen om de automatische piloot uit te zetten en om te denken van regels naar kansen, van toetsen naar meedenken, van mono naar multi. Kortom samen werken aan integrale visies en plannen.

Ook Wissing zet zijn ruimtelijke denkkracht in bij de stappen richting de Omgevingswet. Zo zoeken wij bij elk bestemmingsplan een gelegenheid om te oefenen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld maatschappelijke thema’s, milieuvraagstukken, energietransitie of klimaatadaptatie en participatie krijgen nu al een plek in onze bestemmingsplannen. Lang niet altijd hoeft daar een bijzondere procedure voor doorlopen te worden. Veel kan ook binnen de huidige regelgeving door creatief nadenken en met elkaar op te zoek gaan naar de bestaande juridische ruimte. Op deze wijze werken we bijvoorbeeld aan het unieke plan Steenenburg voor de gemeente Heusden en zijn we gestart met het Brediuspark in Woerden.

"Een ‘bestemmingsplan plus’ vraagt om een intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers."

Een ‘bestemmingsplan plus’ vraagt om een intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers. Deze aanpak wordt ook gewaardeerd, zoals het bestemmingsplan ‘Wonen, herziening De Maat – Koesteeg, Ommen’ dat de realisatie van twee woningen mogelijk maakt. Onze opdrachtgever Hofstede Ommen bedankte ons voor de voortvarende wijze waarop het plan tot stand is gekomen en in het bijzonder voor de onderlinge communicatie, het product zelf en de advisering gedurende het traject. Dat is leuk om te horen en sterkt ons in onze werkwijze van samenwerken en samen doen.

Informeer gerust naar onze brede advisering binnen de expertise planologie, waaronder de Omgevingswet.