Bestemmingsplan Burgemeesterkwartier in Gouda vastgesteld!

Bestemmingsplan Burgemeesterkwartier in Gouda vastgesteld!

Wat een goed nieuws, het bestemmingsplan Burgemeesterkwartier is door de gemeenteraad van Gemeente Gouda aangenomen.
Weer een grote stap in de ontwikkeling van de Spoorzone in Gouda. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 650 woningen mogelijk op de huidige Blokkerlocatie.

Transformatie

Het voormalige distributiecentrum van Blokker transformeert van bedrijventerrein naar een gevarieerd, stedelijk woonmilieu in een groene en waterrijke omgeving. De autovrije openbare ruimte zorgt voor een fijne omgeving om te wonen en te verblijven in één van de grotere locaties in de Spoorzone.

"Dit bestemminsplan sluit perfect aan bij de ontwikkeling van de Spoorzone."

Flexibiliteit en zekerheid in één plan
Stedenbouwkundig plan Burgemeesterkwartier door Mei architects and planners

Flexibiliteit en zekerheid in één plan

Wissing was het gehele proces voor de ontwikkeling van het Burgemeesterkwartier betrokken. Vanaf de eerste laadvermogenstudies binnen de Spoorzone hebben we de mogelijkheden van deze locatie in beeld gebracht en hebben dit vertaald in een kavelpaspoort voor deze locatie.

Ook tijdens het ontwerpproces zaten wij aan tafel met initiatiefnemer White House Development en Mei architects and planners. Als adviseur van de gemeente Gouda dachten wij mee en gaven wij advies op het door Mei architects and planners opgestelde stedenbouwkundig plan.

Wij vertaalden vervolgens het ontwerp in een op maat gemaakt bestemmingsplan, waarin enerzijds flexibiliteit voor de realisatie van vijf bouwblokken nodig was en anderzijds juist zekerheid voor een groene buurt gewaarborgd moest worden.

Dit bestemminsplan sluit perfect aan bij de ontwikkeling van de Spoorzone, waar wij met de gemeente Gouda intensief aan werken. Dat het bestemmingsplan nu vastgesteld is, is dus weer een mooi resultaat van deze intensieve en prettige samenwerking met de gemeente Gouda!