De Stationstuinen Barendrecht

De Stationstuinen Barendrecht

De groene stad van morgen!

Opdrachtgever

Gemeente Barendrecht

Type opgave

Transformatie

Programma

Ca. 3.500 woningen en ruim 60.000m2 t.b.v. bedrijfsleven, innovatie en onderwijs

Status

In ontwikkeling

Aan de oostzijde van het treinstation in Barendrecht groeit in de komende 10 jaar een bruisend gebied voor 3.250 tot 3.500 woningen en ruim 60.000m² ten behoeve een succesvol bedrijfsleven, innovatie en onderwijs. De Stationstuinen wordt hiermee niet enkel een nieuwe woonwijk, maar gaat ook onderdeel vormen van het naastgelegen Agrofoodcluster Dutch Fresh Port, de voormalige groente- en fruitveiling. Niet voor niets is Voedsel & Gezondheid het leidende thema voor De Stationstuinen. De eerste initiatieven zijn er inmiddels voor het realiseren van een onderwijscampus die zich richt op deze thema’s.

Mixed use OV-knooppunt
Gebiedsvisiekaart De Stationstuinen
Mixed use OV-knooppunt
Indicatieve volumestudie De Stationstuinen

Mixed use OV-knooppunt

We bouwen hier aan een centrumstedelijk gebied en functies zoals horeca, cultuur en sport zijn dan ook onontbeerlijk. Zo wordt De Stationstuinen ook een full-service gebied. Met het centrum van Rotterdam op nog geen 10 minuten afstand, met de trein en een prachtig recreatief landschap om de hoek, wordt dit een unieke locatie. Wij geloven dat deze nieuwe mixed use gebieden de toekomst zijn en de monofunctionele gebieden rondom OV-knooppunten succesvol zullen vervangen.

Wissing werkt hier samen met gemeente en partners in het gebied aan dit toekomstbestendige woon- en werkgebied. De eerste stap was de gebiedsvisie die we samen met Urban Synergy hebben opgesteld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ruimtelijk casco en de Ontwikkelkaders voor het gebied, die het fundament gaan vormen onder een duurzame gebiedsontwikkeling. Er zijn nu al pioniers in het gebied aanwezig en inmiddels wordt er gewerkt aan de uitwerking van de eerste fase.

Eerder maakte Wissing in Fabriekskwartier Tilburg een plan voor 400 woningen waarbij groen het fundament is onder alle bebouwing. Dit plan is breed omarmd en op dit moment wordt de Architectuur uitgewerkt. Dat sterkt ons dat ook in De Stationstuinen groen de basis onder het plan moet zijn omdat dit in hoge mate bijdraagt aan de gezondheid van mensen, ruimte biedt voor klimaatadaptatie en een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit. Groene ruimte is daarmee sociaalmaatschappelijk, ecologisch en technisch van belang.

Om deze groene ambitie te bereiken, kiezen we voor het STOMP-principe. De voetganger staat hierin centraal, gevolgd door de fiets en het OV en daarna de deelauto en de eigen auto. In combinatie met het full-service karakter kan hier het gebruik en bezit van de auto sterk worden teruggebracht. 20%-40% van de reguliere parkeerbehoefte wordt vervangen door deelmobiliteit en dubbelgebruik. Auto’s komen daarbij in collectieve parkeervoorzieningen te staan zodat de ruimte voor de deur groen kan blijven. Een oplossing waar de gemeente garant voor wil gaan staan en zo haar maatschappelijke rol pakt voor het succes van de ontwikkeling.

Groen en gelaagdheid in De Stationstuinen

De Stationstuinen biedt een plek voor iedereen. Met een fors aandeel sociaal en middelduur worden ook doelgroepen zoals de starters hier bediend. De bebouwing in het gebied varieert van 3 tot mogelijk 15 à 20 bouwlagen. In de geest van de Omgevingswet onderzoeken we of we hiervoor kwaliteitseisen op zouden kunnen nemen in plaats van strikte criteria. Dit geldt overigens ook voor de wijze waarop omgegaan kan worden met milieu. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte dan de Wro en om dit soort gebieden succesvol van de grond te krijgen, gaat het helpen om ook anders te mogen kijken naar vraagstukken.

De puzzelstukken vallen tot nu toe goed in elkaar. Het gebied is aangewezen als versnellingslocatie, er is schuifruimte voor bedrijven en bovendien is Barendrecht een ambitieuze gemeente met lef. Gecombineerd met enthousiaste gebiedseigenaren zien wij een mooie toekomst voor De Stationstuinen als ‘groene stad van morgen’, waar we graag aan blijven meebouwen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van De Stationstuinen.