Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst ter inzage

Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst ter inzage

De afgelopen periode is in co-productie met marktpartijen en gemeente gewerkt aan het opstellen van het Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst. Ook is zorgvuldig overleg gevoerd met stakeholders en het dagelijks bestuur van de Gemeente Teylingen. Het plan Nieuw Boekhorst betreft een uitbreidingswijk met daarin circa 1.250 woningen en bijbehorende voorzieningen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de woningbehoefte in de Gemeente Teylingen.

Resultaat hiervan is een gedragen bestemmingsplan, waarbij er een goede balans is tussen prettig wonen, voldoende voorzieningen, het inpassen van een groenblauw netwerk. Het plan ligt vanaf vandaag ter inzage als ontwerpbestemmingsplan.

Daarnaast wordt met bestemmingsplan ook voorgesorteerd op de aankomende Omgevingswet. Onder meer het hogere waarden besluit geluid is opgenomen in de planregels.

Een resultaat om trots op te zijn dat binnen afzienbare tijd dit bestemmingsplan is opgesteld en ter inzage kan worden gelegd!
Benieuwd naar het bestemmingsplan? Bekijk het op ruimtelijkeplannen.nl.