Ontwerp bestemmingsplan Papendorp ter inzage

Mooi nieuws! Vanaf vrijdag 18 augustus 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan Papendorp ter inzage.

Bestemmingsplan Papendorp

Bestemmingsplan Papendorp

In het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 2.000 woningen, 75.000m2 kantoren, 7.000m2 kleinschalige bedrijvigheid, 4.500m2 (commerciële) voorzieningen, 200 hotelkamers en een Mobiliteitshub met in de eerste fase 2.000 parkeerplaatsen en 1.700 fietsenstallingsplekken.

Wissing stelde in 1999 het stedenbouwkundig plan voor Papendorp op en is sinds die tijd betrokken als supervisor voor het gebied.

Twee jaar geleden stelden wij voor de verdere ontwikkeling van Papendorp het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. Met het bestemmingsplan wordt een nieuwe stap gezet om van Papendorp een stedelijk knooppunt en volwaardig woon- en werkgebied te maken.

Voor meer informatie met betrekking tot het bestemmingsplan is te vinden op de website van gemeente Utrecht.