Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord vastgesteld

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord vastgesteld

Op 3 februari 2022 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Papendorp Noord door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de realisatie van een nieuw stedelijk knooppunt in Utrecht. Samen met de ontwikkeling van Groenewoud ontstaat daarmee in Papendorp een complete moderne wijk waarin wonen en werken worden gemengd in combinatie met de daarbij horende (commerciële en maatschappelijke) voorzieningen. In Papendorp Noord komen circa 2.000 woningen en 75.000 m2 kantoren met bijbehorende voorzieningen.

Doorsnede Mobiliteitshub XL

Een centraal onderdeel binnen Papendorp Noord is de Mobiliteitshub XL. Dit is een voorziening waarmee parkeren op afstand wordt gefaciliteerd voor de grote gebiedsontwikkelingen in Utrecht Zuidwest, waaronder Beurskwartier en Merwedekanaalzone en waar overgestapt kan worden op het OV, (deel)fiets en (deel)scooter. De Mobiliteitshub is gekoppeld aan voorzieningen en is een multifunctioneel knooppunt in Papendorp.

Ruimtelijke strategie Utrecht

Papendorp Noord speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke strategie van Utrecht. De ruimtelijke strategie geeft aan hoe de gemeente de stad op de lange termijn wil inrichten. Daarbij ligt de nadruk op gezond stedelijk leven. De groei van de stad wordt geconcentreerd op een aantal strategische plekken, knooppunten waar hoge bouwvolumes gecombineerd met goede infrastructuur (of OV) worden gerealiseerd. Op deze nieuwe knooppunten komen veel stedelijke functies samen: een mix van wonen, werken, voorzieningen en groen. Papendorp is één van die knooppunten. De randvoorwaarden om deze stedelijke en multifunctionele ontwikkeling mogelijk te maken zijn verwoord in dit SPvE.

Hiermee zetten we met Papendorp een nieuwe stap. In 1999 maakten we het stedenbouwkundig plan voor het hoogwaardige kantorenpark. Sindsdien zijn we als supervisor nog steeds betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Nu zetten we de volgende stappen om het gebied te ontwikkelen tot een multifunctioneel stedelijk knooppunt.