De Rijtse Vennen in beeld

De Rijtse Vennen in beeld

De Rijtse Vennen is een bijzonder woon- en woonzorglandschap op de overgang van Deurne naar het Zandbos. Hier bevindt zich van oudsher ORO Het Rijtven, een zorginstelling voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. De wijk ligt in een gevarieerd landschap met akkers, bossen en een gekanaliseerde beek: de Rijtvense Loop. Aan de zuidzijde ligt de historische Helmondseweg, met karakteristieke Brabantse langgevelboerderijtjes. Het stedenbouwkundige plan is erop gericht om een landschappelijke omgeving te realiseren waarin Deurne, de zorginstelling en het landschap in elkaar vervlechten. Daarvoor zijn de bestaande en nieuwe landschappelijke elementen toegepast.

In het ontwerp zijn de geomorfologie, de bodemsamenstelling en de kenmerken van het landschap (beekdal en bos) gebruikt om een bijzondere omgeving tot stand te brengen. Dit is terug te zien in de opeenvolgende (woon)landschappen:

  • Het beekpark met de herstelde Rijtvense Loop verbindt Deurne met het Zandbos. In het beekpark liggen robuuste woonclusters;
  • De Woonakker met de Vennekeshof als kern van de buurt;
  • De als ‘shared space’ ingerichte statige laantjes en het behouden bosje;
  • Het Zorgpark met woonzorg-functies;
  • De Helmondseweg.

Wissing verzorgde het stedenbouwkundig ontwerp, het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan en voerde de regie op de ontwerpen van woningen en buitenruimte. De Rijtse Vennen behoort tot één van de vijftien voorbeeldprojecten in Nederland op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daar zijn we best trots op! De wijk is inmiddels gerealiseerd en biedt een comfortabel thuis voor haar nieuwe bewoners.