World Wetlands Day

Op 2 februari wordt jaarlijks World Wetlands Day gevierd. Dit jaar was het thema een oproep om kwetsbare wetlands te beschermen en te herstellen. Wetlands zijn hotspots voor biodiversiteit, dragen bij aan kustbescherming, dragen bij aan CO2-reductie en zijn vaak een bron van inkomsten voor lokale gemeenschappen. Tegelijk zijn wetlands kwetsbaar door klimaatverandering, grondgebruik en bomenkap. Wissing ondersteunt de oproep tot acties om wetlands te behouden en een duurzaam gebruik te promoten.

Ons meest aansprekende project is de kustbescherming en drainage van de stad Beira in Mozambique. Beira wordt met regelmaat geteisterd door orkanen en overstromingen. In het Masterplan dat we voor deze stad maakten voorzien we het herstel van de vervallen kustverdediging, de duinen en de mangrovebossen, die een natuurlijke buffer vormen. Daarnaast is het nodig om de waterafvoer in de stad beter te regelen.

GreenInfra4Beira
Lagoa de Beira op context van de stad in 2015
GreenInfra4Beira
Handschets uitwerking Lagoa de Beira

GreenInfra4Beira

Wissing introduceerde een groene en blauwe infrastructuur om het probleem van hevige regenval, overstroming en erosie tegen te gaan. Een groene infrastructuur is een innovatieve benadering in de transitie van ‘grijs naar groen’. Het draagt bij om de drainage en retentiecapaciteit, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving in de stad te vergroten. Dit is hard nodig in de stad die het afgelopen maar zeker ook komende decennium, hard verstedelijkt. Om ruimte te reserveren voor voldoende retentie ontwierpen wij een nieuwe lagune – Lagoa de Beira – met een capaciteit van 150 hectare en een nieuw uitwateringskanaal.

Onlangs zijn we begonnen met het project ‘Rehabilitation Storm Water Drainage System City of Beira’, in de consortium met TPF, Deltares en CDR. Dit project vormt een vervolg op het project GreenInfra4Beira en heeft als doel om de stad veiliger te maken voor overstromingen en op een goede manier de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking te absorberen. De realisatie van nieuwe wetlands en een grotere drainagecapaciteit maakt daar een belangrijk deel van uit.