Noodzaak Masterplan Beira uitgelicht in de Volkskrant

Noodzaak Masterplan Beira uitgelicht in de Volkskrant

Wissing is al jaren betrokken bij klimaatbestendige ontwikkelingen in Beira, Mozambique. Hiervoor werkten we met verschillende partijen samen aan het Masterplan 2035 en verschillende uitvoeringsprojecten. De Volkskrant bracht de urgente problematiek nu ook onder de aandacht in een mooi artikel.

Lees meer over het Masterplan en de uitwerking ervan in het artikel op onze projectenpagina.