Geerpark - Vlijmen

Geerpark - Vlijmen

Van gas los

Opdrachtgever

Gemeente Heusden

Type opgave

Duurzame uitbreiding

Programma

Ca. 800 gasloze woningen

Status

In aanbouw

Geerpark in Vlijmen is één van de meest duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland. Hier is jaren geleden al besloten om met 800 woningen van gas los te gaan en duurzaamheid een nieuw gezicht te geven.

Bruggenbouwer

In een team met de gemeente Heusden en Woonveste heeft Wissing een integrale rol. Hier bouwen we ‘bruggen’ tussen de belangen van de gemeente, Woonveste, provincie, ontwikkelaars en natuurlijk de kopers. Onze eerste actie was in 2015 waarin Wissing een opening bereikte in de impasse die was ontstaan tussen de ambities uit het vastgestelde masterplan en een financieel en markttechnisch haalbare woonwijk. Een proces van rekenen en tekenen in combinatie met de juiste beeldkwaliteit voor de architectuur en een vernieuwde openbare ruimte bracht Geerpark weer op de weg van een succesvolle ontwikkeling.

Inspirator
Stedenbouwkundig plan

Inspirator

Een plan maak je samen en dat vraagt om een gemeenschappelijk beeld voor de toekomst. Een droombeeld voor de wijk waar iedereen zich hard voor wil maken. Als het ontwikkel- en bouwteam dat voor ogen hebben en er een gezonde exploitatie onder ligt, dan staat niets de ontwikkeling meer in de weg. Onze rol is het aandragen van inspirerende voorstellen voor zowel woningtypen als beeldkwaliteit van architectuur en openbare ruimte om het gemeenschappelijke droombeeld te bereiken. Het programma en de beeldkwaliteit moeten identiteitsversterkend zijn en iets toevoegen aan Vlijmen en de regionale markt, met als bovenliggend doel het realiseren van een geliefd woonmilieu.

Duurzaamheid is een breed begrip
Beeld: Paul Engelkes - waterslinger door Geerpark

Duurzaamheid is een breed begrip

Duurzaamheid blijft in Geerpark niet beperkt tot het realiseren van (bijna) nul-op-de-meter woningen. Het beeld van zonnepanelen valt voor de passant misschien wel het meeste op, maar de structuur van de wijk is in de basis al duurzaam. Deze structuur wordt gedomineerd door een groot park centraal in het gebied en de waterslinger die door de hele wijk kronkelt. De waterslinger is niet alleen de waterberging, maar ook een natuurlijke airconditioning en ecologische drager. Daarbij zorgt het voor een groenblauwe woonomgeving die aantoonbaar bijdraagt aan de gezondheid door beleving en mogelijkheid tot beweging en recreatie.

Ook in de woonvelden realiseren we ruimte die bijdraagt aan het karakter van Geerpark en mensen verleidt tot actief gebruikt. Naast beleving, door groen diep in de buurten te brengen en water oppervlakkig door de straten te laten lopen, wordt plukgroen aangebracht en hakhout ter beschikking gesteld. De positie van de woningen rondom hoven en de inrichting van de openbare ruimte bevorderen de sociale cohesie. Mensen participeren hier daadwerkelijk in de unieke duurzaamheid.

In Geerpark zijn we creatieve ontwerpers, verleiders, pragmatische rekenaars, procesbegeleiders, toetsers en verkopers. Kortom, integrale adviseurs die in een fantastisch team een bijzonder duurzame woonomgeving realiseren.

Geerpark door het oog van stedenbouwkundige Jeroen Goes

Geerpark door het oog van stedenbouwkundige Jeroen Goes

2:55