Groene Vaart: van aantrekkelijke naar natuurinclusieve woonwijk

Groene Vaart: van aantrekkelijke naar natuurinclusieve woonwijk

Vorig jaar stonden we al stil bij de transformatie van de Groene Vaart: van oud-sportpark naar een aantrekkelijke woonwijk. Wij hebben hierna niet stil gezeten en zijn vol op aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de openbare ruimte van het stedenbouwkundig plan en het zuidelijk gelegen uitloopgebied. Het plan is reeds vergevorderd en wordt op enkele punten nog verfijnd of aangepast.

Groene stepping stone

Het doel van het plan is het ontwikkelen van een groene stepping stone, zodat planten en dieren uit de omgeving een plek vinden in de wijk en er uitwisseling van soorten plaatsvindt om de biodiversiteit en de ecologie te versterken. Een natuurinclusieve omgeving levert niet alleen een meerwaarde op voor planten en dieren maar ook voor de toekomstige bewoners en bezoekers.

Versterking en herstel van lokale biodiversiteit
Inrichtingsplan openbare ruimte voor de Groene Vaart (nog in ontwikkeling)

Versterking en herstel van lokale biodiversiteit

In de Groene Vaart zullen diverse lokale biotopen worden gecreëerd ter versterking en herstel van de lokale biodiversiteit. Deze versterking sluit aan op bestaande groene kwaliteiten of op de biotoop in de omgeving. Zo zullen er natte en drogen gebieden elkaar afwisselen die interessante plekken gaan creëren voor diverse planten, vogels en insecten. Hierdoor kan er bij piekmomenten op een natuurlijke wijze water worden geborgen en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe natuurlijke speelaanleidingen voor kinderen.

We doen dit niet voor niks. Onlangs hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit de noodzaak en de positieve effecten van natuurinclusieve bouwen doorberekend. Hieruit blijkt dat een natuurinclusieve omgeving een positieve bijdrage levert. De Groene Vaart speelt hierin een voortrekkende rol en kan voor de directe omgeving een vertrekpunt zijn voor de verdere vergroening en natuurinclusieve woonomgeving. En wie wordt er nu niet gelukkig van zingende vogels, vlinders en een mooie groene omgeving? Wij wel!