Kick-off handboek omgevingsplan en omgevingsverordening Edam-Volendam

Kick-off handboek omgevingsplan en omgevingsverordening Edam-Volendam

Afgelopen donderdag was het zo ver; de kick-off voor het opstellen van een handboek omgevingsplan en omgevingsverordening voor de gemeente Edam-Volendam.

Tijdens deze eerste digitale bijeenkomst gaven we een toelichting op het komende traject.  Met de boodschap: ‘Welkom aan boord, samen bepalen wij de koers!’ lichtten we de routekaart toe. De diverse vakdisciplines en de betrokken wethouders waren hierbij aanwezig. In dit stadium is het van belang om vroegtijdig integraal samen te werken, zodat we de koers voor het gebiedsdekkende omgevingsplan samen bepalen. Het handboek omgevingsplan en omgevingsverordening zijn hiervan de eerste stappen.

Het was een interactieve sessie met onder andere een mini masterclass Omgevingswet en omgevingsplan. Deze masterclass sloten we af met een toepasselijke Edammer kaas quiz. Dit resulteerde in een (fictieve) juridische en toepasbare regel voor het waarborgen van de kwaliteit van de Edammer kaas. Zo maken we de Omgevingswet met simpele voorbeelden voor iedereen toegankelijk.

Het was een mooie start en waardevol om de organisatie breed te betrekken in het proces. Op naar de verschillende mijlpalen die we hebben uitgezet! Wordt vervolgd…