Wissing stelt handboek omgevingsplan en omgevingsverordening op voor gemeente Edam-Volendam

Wissing stelt handboek omgevingsplan en omgevingsverordening op voor gemeente Edam-Volendam

Wissing kreeg onlangs opdracht om in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam  een handboek omgevingsplan en een omgevingsverordening op te stellen. Vol enthousiasme starten we de werkzaamheden die een goede basis en richting geven voor het gebiedsdekkende omgevingsplan. Zoals de gemeente het terecht stelt, het handboek vormt de heilige graal voor het opstellen van het omgevingsplan.

Om de juiste koers hiervoor te bepalen, stelden we een routekaart met bijbehorend werkproces voor het handboek en de omgevingsverordening op. In dit proces gaan we ook aan de slag met toepasbare regels. Dit doen we in samenwerking met regel-Service. Hierdoor krijgen we in een vroeg stadium een beeld van de samenhang met juridische regels en toepasbare regels.

Wij kijken uit naar dit mooie en interessante traject wat de implementatie van de Omgevingswet een stapje dichterbij brengt.