Laatste bouwplan Land van Matena beoordeeld

Laatste bouwplan Land van Matena beoordeeld

Afgelopen week heeft het kwaliteitsteam van Land van Matena het laatste bouwplan voor de uitbreidingswijk Land van Matena in Papendrecht beoordeeld.

In 2015 is Wissing gestart met het inventariseren van de wensen voor dit gebied en het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan. Na een uitgebreid participatieproces met de toekomstige bewoners hebben we een flexibel en stedenbouwkundig plan gemaakt voor circa 100 woningen. In het plan zijn voornamelijk vrije kavels opgenomen.

Kwaliteitsteam

Kwaliteitsteam

Twee jaar na het proces kon er worden gestart met de ontwikkeling van de eerste fase. Er is een kwaliteitsteam ingesteld bij de ontwikkeling van de woningen om de beeldkwaliteit te bewaken. In het kwaliteitsteam zit een plantoetser van de gemeente, de welstandsgedelegeerde van de gemeente en de ontwerper van het plan, Désirée de Jonge. 

In vier jaar tijd heeft het kwaliteitsteam alle 64 kavels en 39 projectmatige woningen beoordeeld. Het was een uitdaging om de samenhang te bewaken en een mooie buurt te vormen met verschillende woningen door het grote aantal vrije kavels. Ook moest er in de supervisie extra aandacht worden besteed aan de situering en het uiterlijk van de waterpompen, aangezien het één van de eerste wijken was zonder gasaansluiting en stadsverwarming.

Afgelopen week lag het allerlaatste bouwplan voor, en daarmee komt de voltooiing van deze mooie wijk dichterbij!