Tuindershof - Pijnacker

Tuindershof - Pijnacker

Ieder zijn eigen stekje

Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker

Type opgave

Gebiedsvisie

Programma

Ca. 590 woningen

Status

Ontwerp

"Binnen het concept van ‘huisje-boompje-tuintje-straatje’ kan iedereen een stekje vinden"

Dorps karakter

Tuindershof is de nieuwe woonbuurt van Pijnacker, op korte afstand van de dorpskern. Tuindershof wordt een wijk met een dorps karakter aansluitend bij de omgeving. Intieme straatjes waar zoveel mogelijk woningen een voortuin hebben én een boom waar mogelijk. Er is voornamelijk laagbouw met af en toe een accent van vier bouwlagen in de vorm van appartementen. Binnen het concept van ‘huisje-boompje-tuintje-straatje’ zijn er verschillende woonwerelden met een eigen sfeer waar iedereen een stekje kan vinden.

Droge voeten

In het concept voor de wijk speelt naast het thema ‘huisje – tuintje- boompje- straatje’, klimaatbestendigheid een belangrijke rol. Tuindershof is een klimaatadaptieve wijk. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied vastgehouden  en geborgen zodat zowel in natte als droge tijden geen overlast ontstaat. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Dwars door Tuindershof loopt een brede waterpartij met eilanden, natuurlijke oevers, ruige grassen en fraaie bomen. Dit is De Meander. Deze ecologische parkzone vormt niet alleen één van de kwaliteitsdragers van Tuindershof, maar ook van west Pijnacker. Deze start in Keijzershof en loopt via de plas van Van Buijsen door in Tuindershof. De Meander is de ruggengraat van het watersysteem. Het zorgt voor de opvang en buffering van het regenwater. Door te werken met verschillende peilen kan er bij extreme piek ook extra regenwater opgevangen worden.

Klimaatadaptatie vinden we terug in:

  •  infiltratie van regenwater in bermen
  •  infiltratie en waterberging door de wijk heen door parkeervakken te voorzien van waterdoorlatende bestrating
  • (deels) bovengronds afvoeren van regenwater in de woonstaten