Mooie nieuwe opdracht: Masterplan centrum Baarle

Mooie nieuwe opdracht: Masterplan centrum Baarle

Wissing is geselecteerd om het Masterplan voor het centrum van Baarle-Nassau op te stellen. In een team met Grasveld Civiele Techniek, Belverde Tuin en Landschap en de gemeente maken wij een integraal plan om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren, nu het doorgaand verkeer over de nieuwe rondweg gaat.

Meer ruimte in het centrum
Beeld: ©Toon Verheijen

Meer ruimte in het centrum

Door het wegvallen van het doorgaand verkeer ontstaat er meer ruimte om te verblijven, te bezoeken en meer ruimte voor betere routes en groen. Het doel van het Masterplan is een herinrichting van de openbare ruimte om de kwaliteitsbeleving van het centrum te verhogen voor zowel eigen inwoners en ondernemers, als voor toeristen.

Het Masterplan voor de openbare ruimte wordt opgesteld met grote aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en beeldkwaliteit. We gaan hierbij uit van de unieke identiteit van Baarle. Waar nodig adviseren we daarnaast over de aanwezige panden en functies om de kwaliteitsslag te maken. Het Masterplan schetst de ambitie voor de inrichting en uitstraling van het centrum die we willen nastreven. De realisatie van het plan moet leiden tot een bruisend en herkenbaar centrum van Baarle.

Participatie

Zoals in veel van onze plannen zijn de lokale kennis en ideeën van de gebruikers, ondernemers en bewoners, van grote waarde. Daarom zetten we ook nu weer in op vroegtijdige participatie. Dit doen we op creatieve wijze op grote schaal en in klein comité.

Naast de kwaliteit in ons Plan van Aanpak was de vernieuwende creatieve voorstellen van de participatie de reden van onze selectie voor deze opdracht. Leuk om te horen!

We gaan dus met veel plezier aan de slag in dit mooie grensdorp en kijken daarmee over de grenzen heen, zowel fysiek als in het proces.