Natuurinclusief ontwikkelen vastgelegd in bestemmingsplan De Hulakker

Afgelopen maand werd het bestemmingsplan De Hulakker in Lunteren, Gemeente Ede, vastgesteld. Weer een mooie stap voor dit bijzonder duurzame project in opdracht van Heijmans Huizen.

Natuurinclusief ontwerp
Kansenkaart natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusief ontwerp

Wissing ontwierp hier een groen, natuurinclusief woongebied met behoud en versterking van aanwezige groenstructuren en een samenhangende natuurinclusieve inrichting voor de openbare ruimte. In de gemeente Ede is natuurinclusief bouwen een randvoorwaarde voor ontwikkelingen, een mooie ambitie!

In het door de gemeente opgestelde bestemmingsplan is het natuurinclusief ontwikkelen dan ook verankerd door een voorwaardelijke verplichting te koppelen aan de door ons opgestelde ‘Kansenkaart natuurinclusief ontwerp’. De kansenkaart is als bijlage bij de regels opgenomen en is daarmee juridisch bindend. Een mooi voorbeeld hoe natuurinclusief ontwikkelen kan worden vastgelegd.