Nieuwe opdracht klimaatadaptatie: Deltaplan Centrum & Oostwijk Vlaardingen

Wat gaaf dat we voor de Gemeente Vlaardingen aan het werk mogen voor het opstellen van het Deltaplan Centrum & Oostwijk! Een uitdagende opgave voor een integrale stedenbouwkundige visie op basis van de klimaatonderlegger die we samen met Thomas Jansen (Jansen Gebiedsinnovatie) en Grasveld Civiele Techniek oppakken.

Haalbaar en wenkend toekomstperspectief

Voor deze opdracht zetten we onze integrale expertise in om te komen tot een inspirerend, haalbaar en wenkend toekomstperspectief voor Centrum en Oostwijk. Een visie met concrete maatregelen om de klimaatopgaven aan te pakken. Voor de maatregelen werken we met bouwstenen en zoeken we naar de koppelkansen tussen de verschillende klimaatthema’s en werkzaamheden. Het Deltaplan wordt opgesteld in samenwerking met de gemeente en stakeholders en vormt de basis voor de toekomstige concrete ingrepen in de openbare ruimte en gebouwen.

Vandaag zijn we gestart met een interactieve Vakbeurs met de betrokken ambtenaren.