Omgevingsagenda en kansenkaart voor Molenlanden

Omgevingsagenda en kansenkaart voor Molenlanden

Yes, we hebben weer een mooie nieuwe opdracht in het kader van de aankomende Omgevingswet. Samen met gemeente Molenlanden zijn wij aan de slag gegaan met de eerste stap richting de toekomstige omgevingsvisie. Ter voorbereiding op de op te stellen visie koos de gemeente voor Wissing voor het maken van een omgevingsagenda met een bijbehorende kansenkaart. Met veel enthousiasme zijn wij gestart met deze mooie en interessante opgave in één van de grootste gemeentes van Zuid-Holland.

Basis voor toekomstige omgevingsvisie
Aan de slag met de beleidsinventarisatie

Basis voor toekomstige omgevingsvisie

Samen met de gemeente leggen we in de komende maanden de basis voor het verdere traject voor het opstellen voor de toekomstige omgevingsvisie. In werksessies met de gemeente en ronde tafelgesprekken met ketenpartners en buurgemeenten gaan we op zoek naar de thema’s die binnen de gemeente Molenlanden spelen en een plek moeten krijgen binnen de omgevingsvisie of juist onderwerp van gesprek moeten zijn in het aankomende participatietraject. Het gaat dan naast de ruimtelijke vraagstukken ook om thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en milieu.

We zijn inmiddels op van start gegaan met een uitgebreide beleidsinventarisatie die we gebruiken in de interactieve gesprekken met de ambtenaren, het college en de ketenpartners.
Een aardige klus, maar een goed begin is het halve werk!