Structurele invulling van de woningbehoefte in Barendrecht

Structurele invulling van de woningbehoefte in Barendrecht

Wissing bestudeert samen met Urban Synergy de mogelijkheid om in Barendrecht een structurele invulling te geven aan de woningbehoefte. In opdracht van de gemeente Barendrecht kijken we naar een mogelijke transformatie van een deel van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port ten oosten van het NS-station. Bijzonder is dat het hier niet gaat om een leegstaand of slecht lopend gebied maar om goed lopende bedrijven. Door efficiency en strategische keuzes liggen hier toch kansen. Een mooie uitdaging en zoektocht.

Transformatie
Beeld: Wissing / Urban Synergy - Impressie spoortuinen

Transformatie

Met de maatschappelijke vraag om woningen in gedachte wordt hier gekeken naar transformatie. Het gebied ligt bij het trein- en busstation, ligt gunstig ten opzichte van steden zoals Rotterdam, Dordrecht en Breda. Het biedt mogelijkheden voor innovatie en ondersteunende functies voor Dutch Fresh Port, een verzameling van bedrijven die samen een actieve en succesvolle wereldspeler zijn op het gebied van Aardappelen, Groente en Fruit (AGF).

 Duurzaam gebied
Beeld: Wissing / Urban Synergy - Impressie stadstuin

Duurzaam gebied

Hier denken we na over een mooie toekomst voor het gebied. Een duurzaam gebied met een combinatie van mogelijk duizenden wonen, werken, recreëren, leren en innoveren. Dit in een gebied met schone mobiliteitsvormen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Kortom een plek waar we maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen en een waardevol gebied voor Barendrecht en de regio kunnen maken.

Ook het Rijk en de provincie zien deze kansen. Zij hebben de stationslocatie, die we ‘De Stationstuinen’ noemen, toegevoegd als versnellinglocatie in de Woondeal.

Deze week stelde de gemeenteraad het ‘Koersdocument’ voor het gebied vast waarmee de weg open ligt voor het opstellen van de gebiedsvisie. Dit wordt onze boeiende volgende stap waarvan we u graag op de hoogte houden.