Wanneer moet een TAM-IMRO omgevingsplanwijziging gereed zijn?

Wanneer moet een TAM-IMRO omgevingsplanwijziging gereed zijn?

Wanneer moet een TAM-IMRO omgevingsplanwijziging gereed zijn?

Op dit moment is er veel onduidelijkheid over de vraag wanneer een TAM-IMRO omgevingsplanwijziging gereed moet zijn; moet deze bijvoorbeeld zijn vastgesteld voor 1 januari 2025 of is een ontwerp ter inzage leggen voor 1 januari 2025 afdoende?

Naar aanleiding van het inwinnen van advies bij Wijn & Stael Advocaten N.V. is het antwoord dat de wettelijke grondslag (Besluit elektronische publicaties artikel 11.1) per 1 januari 2025 komt te vervallen. Dit betekent onder andere dat een TAM-IMRO omgevingsplanwijziging formeel niet meer gepubliceerd kan worden.

De gevolgen hiervan zijn groot voor de praktijk. Dat is ook onderkend en er wordt daarom gewerkt aan een oplossing. De termijn wordt naar verwachting verlengd en er wordt voorzien in overgangsrecht. Deze regeling wordt in juli 2024 gepubliceerd.

Daarmee blijft het mogelijk om TAM-IMRO omgevingsplannen na 31 december 2024 vast te stellen, mits het ontwerp voor die datum ter inzage is gelegd.

Wij adviseren daarom, indien nodig, het instrument TAM-IMRO te blijven inzetten, zodat gebiedsontwikkelingen doorgang kunnen blijven vinden.