Weer aan de slag met de Vlaardingse Westwijk van Willem Wissing

Weer aan de slag met de Vlaardingse Westwijk van Willem Wissing

De gemeente Vlaardingen heeft ons gevraagd om mee te denken over de herontwikkeling van de wijk. Wij zijn er trots op dat we Westwijk mogen klaarstomen voor de toekomst!

 

Bijzonder, we gaan weer aan de slag met Westwijk in Vlaardingen die in de jaren ’50 is ontworpen door Willem Wissing, de naamgever van ons bureau. Westwijk is een symbool van de wederopbouw, waarvan de originele stedenbouwkundige structuur na bijna 70 jaar nog steeds aanwezig is.

"Ook nu nog is de menselijke maat het uitgangspunt in al onze plannen."

Innovatief ontwerp uit de jaren ‘50
Beeld: NAi, archief WISS - Uitbreidingsplan Westwijk, Vlaardingen 1951-1957, W. van Tijen en W. Wissing

Innovatief ontwerp uit de jaren ‘50

Een jonge Willem Wissing ontwierp samen met architect Willem van Tijen in de wederopbouwperiode na de oorlog de Westwijk. Ze maakten een vlekkenplan als ontwerp. In de huidige tijd een bekende ontwerpmethode, maar destijds een innovatieve werkwijze. De vrijheid in de vlekken voor de verdere uitwerking was uniek en het had als voordeel dat de hoofdlijnen (zoals infrastructuur, water- en groenstructuren) al vroeg konden worden aangelegd.

Westwijk moest een hecht en logisch onderdeel van Vlaardingen worden, met goede verbindingen naar de historische binnenstad. Hiervoor gebruikten ze de uit Amerika overgewaaide ideeën van de wijkgedachte, waarbij de voorzieningen van een stad en de intimiteit van een dorp werden verenigd.

Wissing van toen met dezelfde gedachte
Beeld: SteenhuisMeurs

Wissing van toen met dezelfde gedachte

Naast de ontwerpmethode was het ontwerp van Westwijk ook uniek door de menselijke maat. Hier geen grootschalige eenvormigheid zoals in Kanaleneiland of Pendrecht, maar juist lossere plaatsing van woonvelden, hoekverdraaiingen en variatie in woonmilieus. In Westwijk ontstond ruimte voor de menselijke maat met toepassing van gestandaardiseerde bouwprocessen en kant en klare bouwsystemen. Hier dus geen standaard verkaveling, zoals die toentertijd veel werd gerealiseerd. Er is slechts een beperkte mate van herhaling: de elementen waren standaard, maar werden op verschillende manieren ingepast. Daarnaast is het vele groen op verschillende schaalniveaus (woning, blok, buurt en wijk) een blijvende kwaliteit in Westwijk.

Ook nu nog is de menselijke maat het uitgangspunt in al onze plannen. Dit telkens op een nieuwe wijze afgestemd op de vraagstukken van vandaag. Het ontwerpen voor de mens en het op ieder niveau toevoegen van kwaliteit blijft zo een belangrijke basis.

Herontwikkeling

In Westwijk is de stedenbouwkundige opzet van het oorspronkelijke vlekkenplan nog goed te herkennen. Hierbinnen liggen er kansen voor verbetering van de wijk. Verschillende initiatieven voor herontwikkeling moeten worden geïntegreerd in de stedenbouwkundige structuur. De wijk moet verduurzamen en er spelen sociaal-economische en maatschappelijke problemen in de wijk. Samen met de gemeente stellen wij de gebiedsvisie op voor Westwijk. Hierin krijgen initiatieven een plek en er wordt een visie gegeven op de  algemene ontwikkeling van de wijk, zowel ruimtelijk als sociaal. Een boeiende klus en hoe bijzonder om verder te werken aan een wijk die Willem Wissing heeft ontworpen. Wij gaan met veel plezier aan de slag!

Bron beeld bovenaan deze pagina: SteenhuisMeurs