Bestemmingsplan - Bedrijventerrein

Bestemmingsplan - Bedrijventerrein

Complexe opgave die vraagt om een integrale en flexibele aanpak

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Type opgave

Flexibel bestemmingsplan

Programma

Bedrijventerrein

Status

Vastgesteld

Bedrijventerrein Hoogewaard is een bedrijventerrein van circa 30 hectare (netto) in Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn. Op dit terrein zijn ruim 30 bedrijven gevestigd die gezamenlijk voor circa 700 arbeidsplaatsen zorgen. De helft van deze bedrijven behoort tot de maakindustrie.

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is dat de gemeente industriële ontwikkelingen met een hoge milieucategorie (met bijbehorende werkgelegenheid) wil blijven faciliteren, gericht op een kwalitatieve impuls in het gebied met een goede afstemming naar de omliggende woningbouw. Een complexe opgave die vraagt om een integrale aanpak.

Omdat de exacte invulling van het bedrijventerrein nog niet bekend was, is er voor gekozen een flexibel bestemmingsplan op te stellen. In dit bestemmingsplanproces is uitgegaan van samenwerking tussen partijen vanaf de start, in plaats van een tijdrovend inspraaktraject achteraf. Door middel van grondig onderzoek vooraf en een uitgebreide omgevingsdialoog met bewoners, ondernemers en omgevingsdienst is de afgelopen jaren samengewerkt om invulling hieraan te geven.

Door middel van verschillende gebiedsaanduidingen zoals een ‘inwaartse zonering’ met bedrijvencategorieën, geluidruimte 55-65 dB(A), gezoneerd industrieterrein en wijzigingsgebieden is de maximale milieuruimte aangegeven. Daarbinnen is vrijheid aan de ondernemers om de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein te realiseren.

Klik hier om het volledige bestemmingsplan te bekijken.