Brandevoort - Helmond

Brandevoort - Helmond

Een herwaardering van klassieke uitgangspunten

Opdrachtgevers

Gemeente Helmond; RaboBouwfonds; Hurks Bouw & Vastgoed B.V.; Adriaans Projektontwikkeling B.V.; Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V.; woCom

Type opgave

Grootschalige uitbreiding

Programma

Gemengd stedelijk programma; Ecologische verbindingszone

Status

Gerealiseerd

Na het succes van de jaren ’30 wijk Dierdonk is Wissing in een ontwerpteam opnieuw aan de slag gegaan met de Oud Hollandse Stijl. Brandevoort is op weg een klassieke stad te worden die volledig verankerd ligt in het Brabantse landschap. De identiteit en beeldkwaliteit zijn gebaseerd op de klassieke waarden van ‘oud’ Brabantse steden als Heusden, ’s Hertogenbosch en Breda. Brandevoort ontleent zijn succes aan de consequente manier waarop deze waarden zijn doorgevoerd in de uitwerking van zowel de architectuur als de inrichting van de openbare ruimte. De stijl heeft inmiddels navolging gevonden door heel Nederland.

"Twee masterplannen met onderling verschil door nieuwe inzichten en subtiele stijlverschillen."

Brandevoort verkaveling totaal

Brandevoort is een moderne vertaling van een klassieke nederzetting, waarbij het landschap bepalend is geweest voor de ontwikkelingsrichting. Het hart van de wijk is een compact ‘vestingstadje’, dat  wordt omgeven door een brede groene, ecologische verbindingszone, die als parkgebied voor de wijk functioneert. Daaromheen liggen de ‘buitens’, verschillende woonbuurten met een aangenaam ontspannen leefmilieu, van woonhoven afgewisseld met open, groene ruimten.

De architectuur verwijst naar de klassieke architectuur, zoals die ook in de directe omgeving te vinden is. Onder regie wordt door een breed scala aan architecten samengewerkt op basis van het opgestelde beeldkwaliteitsplan.

Luchtfoto Brandevoort

Het gerealiseerde plan is gebaseerd op het masterplan fase 1. In vervolg hierop zal doorgewerkt worden aan de volgende 300 woningen en een bedrijventerrein. Hiervoor zijn de ambities vastgelegd in het masterplan fase 2. Het succes van Brandevoort zal hierin worden voortgezet, maar nieuwe inzichten en subtiele stijlverschuivingen maken dit tot een zorgvuldig gekozen vervolg.

Brandevoort is tot stand gekomen in een ontwerpteam bestaande uit: Wissing, Krier+Kohl, Paul van Beek Landschappen en Grontmij (tegenwoordig Sweco).