1.831 nieuwe woningen voor transformatiegebied Planetenbaan, Maarssenbroek

1.831 nieuwe woningen voor transformatiegebied Planetenbaan, Maarssenbroek

Afgelopen weekend ging de raad van Gemeente Stichtse Vecht op excursie naar de Planetenbaan in Maarssenbroek, om met eigen ogen te zien wat er mogelijk is in dit transformatiegebied en uitleg te krijgen over de plannen.

1.831 nieuwe woningen
Planetenbaan in vogelvlucht, beeld: Streetsmart

1.831 nieuwe woningen

In het van oudsher monofunctionele werkgebied Planetenbaan, komt binnenkort een transformatie op gang. Marktpartijen en gemeente werken intensief samen aan mooie plannen die het gebied moeten veranderen in een aangename woonplek met 1.831 nieuwe woningen.

Wissing adviseert de gemeente over de planologische aspecten, waarbij buro MA.AN zorgt voor het stedenbouwkundig plan en RHDHV voor de milieukundige onderbouwing en het MER. Het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en sindsdien is hard gewerkt aan de uitwerking.

Dat is geen eenvoudige opgave gebleken. Naast de planinhoudelijke uitdagingen en het optimaliseren van het programma zijn er de nodige milieukundige uitdagingen. De locatie ligt aan de Zuilense Ring en is dus sterk geluidsbelast. Rondom het plangebied liggen bedrijventerreinen met milieucontouren en ook de verkeersafwikkeling moet natuurlijk goed geregeld zijn voordat nieuwe bewoners dit mooie nieuwe stukje Maarssen kunnen betrekken.

Met een sterk team en met projectleiding van Maarten School (Gemeente Stichtse Vecht) gaat dat zeker goed komen!

Bron alle beelden in dit artikel: Streetsmart.