3.500 woningen in de groene stad van morgen

3.500 woningen in de groene stad van morgen

De gebiedsvisie voor De Stationstuinen in Barendrecht is vorige week unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Barendrecht. Een kroon op het werk van de afgelopen 2 jaar. Met de gebiedsvisie is de basis gelegd voor een geleidelijke transformatie van een deel van het bedrijventerrein dat aan de oostzijde ligt van het treinstation.

De Stationstuinen slaat een brug tussen het dorp Barendrecht, het agrofood-bedrijventerrein Dutch Fresh Port, het stadse leven in Rotterdam en het recreatielandschap van de Zuidpolder en rondom de Waal. Het heeft alle potentie om te transformeren naar een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, een opleidingscampus op het gebied van voedsel en gezondheid en een succesvol bedrijfsleven.

Met deze gebiedsvisie gaat Barendrecht een bijzondere stap maken. Hier komt een gemengd gebied in hoge dichtheid dat structureel in zal zetten op een groene, klimaatbestendige openbare ruimte en deelmobiliteit. Een gebied dat tegen het station aan ligt en regionale aantrekkingskracht moet krijgen voor een breed publiek. Starters, start-ups, studenten, werknemers, ouderen, gezinnen, horeca, zorg en bedrijven kunnen hier prachtig samenleven is onze visie.

In samenwerking met Urban Synergy, een gedreven team van de gemeente en enthousiaste stakeholders en gebiedseigenaren, gaven we een plan vorm dat als fundament zal dienen om de komende jaren duurzaam te bouwen aan de ‘groene stad van morgen’.

Lees meer over De Stationstuinen in de artikelen van het AD, Nu.nl en De Schakel.