De Driesprong - mooie nieuwe opdracht in het Westland

Informatiebijeenkomst met bewoners Kwintsheul

Wissing is geselecteerd om het participatieproces te regelen voor de nieuwste uitbreiding van Kwintsheul.
Het dorp heeft grote behoefte aan woningbouw voor onder meer starters, ouderen en jonge gezinnen.

Samen met de gemeente Westland gaan we nu onderzoeken waaruit de woningbehoefte precies bestaat en hoe de inwoners tegen deze opgave aankijken.

We gingen meteen aan de slag met een eerste informatiebijeenkomst, die met ongeveer 100 bewoners zeer goed is bezocht.