Grensoverschrijdend succes: Raden stemmen in met Masterplan Centrum Baarle

Grensoverschrijdend succes: Raden stemmen in met Masterplan Centrum Baarle

De gemeenteraden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog stemden afgelopen donderdag in met het door Wissing opgestelde Masterplan openbare ruimte Centrum Baarle. Dit integrale plan gaat ervoor zorgen dat straks zowel het Belgische als Nederlandse deel van het centrum een kwalitatieve herstructurering krijgt met nieuwe dorpse allure.

Totaalplan voor de openbare ruimte van Baarle

Het doel van het Masterplan is Baarle weer een aantrekkelijk dorp te maken voor de eigen inwoners en toeristen. En aantrekkelijk wordt het! De openbare ruimte wordt weer een eenheid, waardoor de bijzondere enclavesituatie extra zichtbaar wordt. We maakten het plan voor het hele centrum, met hierin een aantal specifieke uitwerkingen voor de winkelstraten, het centrale plein op de Singel en een groen dorpsplein. Het centrum in zijn geheel wordt een stuk groener. De vergroening van de openbare ruimte vermindert hittestress, vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne sfeer en eenheid in het centrum.

Participatie

Diverse keren gingen we in gesprek met bewoners en ondernemers van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Tijdens de eerste participatiebijeenkomsten haalden we lokale kennis en ideeën op en maakten op basis hiervan de schetsen voor de herinrichting van dit bijzondere grensdorp. In daarop volgende meedenksessies presenteerden wij onze ideeën waar de aanwezigen hun meningen op gaven. Met deze input maakten we het definitieve Masterplan waar nu mee is ingestemd.

Wat een mooi traject waarin we intensief samenwerkten met de gemeenten, inwoners, ondernemers en organisaties in Baarle. Samen hebben we dit plan tot een mooi resultaat gebracht. Wij kijken uit naar de uitvoering!