Klimaatbestendig Rivierenland

Dinsdag 17 mei vond de Regiobijeenkomst Klimaat Actief Rivierenland (KAR) plaats in het GeoFort Herwijnen. KAR is een samenwerking van de 9 gemeenten uit Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland. Op deze inspirerende plek werden ervaringen gedeeld in de opgave om te komen tot een klimaatbestendig Rivierenland. Dit vond plaats in de vorm van pitches, informatiekraampjes en vooral heel veel informele gesprekken. Piet Kalsbeek was hierbij aanwezig.

Systematiek voor klimaatbestendige woonwijken

Systematiek voor klimaatbestendige woonwijken

Voor de Gemeente West Betuwe presenteerde Wissing het ontwerp voor de klimaatadaptieve en natuurinclusieve woonwijk De Woongaard. Deze wijk van 660 woningen is geheel ontworpen volgens de systematiek die Wissing heeft uitgedacht voor de realisatie van klimaatbestendige woonwijken. Een systematiek die bestaat uit het analyseren van de situatie, het definiëren van ambitie en maatregelen en het op basis daarvan ontwerpen van locatie-specifieke klimaatstructuurkaarten. Ook leggen we verantwoordelijkheden vast en brengen kosten en opbrengsten van maatregelen in beeld.

De bijeenkomst maakte duidelijk dat het gevoel van urgentie er in ieder geval in het Rivierenland is. Wissing deelt dat gevoel van urgentie: het kan ons niet snel genoeg gaan en we delen onze visie op klimaatadaptatie dan ook graag.