NEN publiceert whitepaper Participatietrajecten

NEN publiceert whitepaper Participatietrajecten

In samenwerking met Wissings participatie-expert Hilke Batist publiceert NEN het whitepaper over kwaliteit van burgerparticipatie.

Participatie en de Omgevingswet

Burgerparticipatie wordt in de Omgevingswet een belangrijk onderdeel van de beoordeling van initiatieven in de leefomgeving. De wet, die waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking treedt, stelt geen eisen aan de vorm van participatie. Maar hoe beoordeel je de kwaliteit van participatie? En hoe weten initiatiefnemers en burgers welke eisen worden gebruikt bij de beoordeling? Om gemeenten en andere organisaties die gaan over de leefomgeving handvatten te geven, schreef Hilke met een groep participatie-experts een ‘handreiking voor burgerparticipatie’.

Meetlat, geen handleiding
Uitsnede NEN whitepaper Participatietrajecten

Meetlat, geen handleiding

Het whitepaper biedt een overzichtelijke en gestructureerde set indicatoren van de kwaliteit van een participatietraject. De indicatoren zijn abstract genoeg om toegepast te worden op allerlei initiatieven, en toch concreet genoeg om kwaliteit op ondubbelzinnige en gemakkelijke wijze te meten. Het is een handzaam document waarmee participatie geen vinkje wordt op een ‘to-do’ lijst, maar waarmee de kwaliteit ervan aantoonbaar en te beoordelen wordt.

Publieke versie

De conceptversie is getoetst door medewerkers van een provincie, een gemeente en een wooncorporatie, aan de hand van casussen uit hun praktijk. De inzichten uit deze toetsing hebben geleid tot een eerste versie die nu is gepubliceerd en 2 februari wordt gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Participatie met oog voor verschil’ georganiseerd door Hanze University of Applied Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Download hier het whitepaper Participatietrajecten.

Wij nodigen iedereen (burgers, initiatiefnemers, (lokale) overheden en begeleiders van participatieprocessen) uit de handreiking te gebruiken en indien gewenst suggesties voor verdere ontwikkeling te geven. En natuurlijk vertelt Hilke  graag meer over de toepassing van de handreiking, dus bij vragen of informatie neem contact op met Hilke Batist via h.batist@wissing.nl.

De schrijfgroep bestaat uit: Saskia Bisschops (Open Universiteit), Wim Tijssen (gemeente Tilburg), Joram Grünfeld (gemeente Hilversum), Cilou Bertin (Energie Samen), Carolien Hoogland (NEN), Hilke Batist (Wissing).