Ontwerpteam Mobiliteitshub XL Papendorp bekend

Het ontwerpteam voor de Mobiliteitshub XL in Papendorp in Utrecht is geselecteerd. De felicitaties zijn voor het multidisciplinaire team dat onder leiding staat van het architectenbureau cepezed. Het ontwerpteam bestaat naast cepezed uit Pieters Bouwtechniek, Galjema B.V. Technisch Adviesbureau, KAMPHUISSCHAUFELI, Goudappel en Peutz. Voor de Gemeente Utrecht gaat dit team de Mobiliteitshub XL ontwerpen, een mobiliteitsknoop in de stad Utrecht en Papendorp.

Mobiliteitshub XL

Mobiliteitshub XL

De Mobiliteitshub XL is een gebouw dat de drempelloze overstap tussen verschillende mobiliteitsstromen faciliteert. Het gebouw biedt ruimte voor het stallen van 1.700 fietsen, het parkeren van 2.000 auto’s, voor verschillende vormen van deelmobiliteit, diverse voorzieningen en een HOV-halte. Het wordt een duurzaam gebouw met aandacht voor circulair bouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De Mobiliteitshub XL speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Papendorp Noord. In Papendorp Noord komen woningen, aangevuld met kantoren, bedrijven en voorzieningen. Een groot deel van de toekomstige bewoners en bezoekers zal parkeren in de Mobiliteitshub XL.
Met de selectie van het ontwerpteam is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de plannen voor Papendorp Noord. Voor dit gebied hebben we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor hebben opgesteld en werken aan de verdere stedenbouwkundige uitwerking.

Wissing is als supervisor van Papendorp al jaren betrokken bij de ontwikkelingen in Papendorp en zal ook nauw betrokken zijn bij het ontwerp voor de Mobiliteitshub XL.