Op zoek naar kansen voor duurzaamheid

Op zoek naar kansen voor duurzaamheid

Wij mogen door heel Nederland werken aan fantastische duurzame plannen. Het is ons doel dat deze plannen antwoord geven op maatschappelijke vragen. Uiteraard sluiten onze plannen aan op de woningbehoefte van de mensen die er willen wonen, werken of recreëren. Dat is tenslotte onze doelgroep. Belangrijk vinden wij daarbij dat al onze plannen ook duurzaam zijn. Daarvoor maken we  groenblauwe structuren die de basis zijn voor een gezonde en klimaatbestendige omgeving. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat dit alleen succesvol wordt als iedereen dit ook waardevol vindt.

Water is bij ons dus niet alleen een technische oplossing, maar ook een aangename verkoeling, zichtbare kwaliteit en rustgevende beleving. Het is mooi wonen aan het water en dat is waardevol. Zomaar een voorbeeld hoe wij aankijken tegen duurzaamheid. Beleving, techniek en haalbaarheid gaan hand-in-hand.

Kansenkaart Zuidpolder Eemnes
Beeld: Wissing - wijkspeelplek

Kansenkaart Zuidpolder Eemnes

Om dit te bereiken gaan we in onze plannen op zoek naar kansen in de breedste zin van het woord. Zo ook in Eemnes waar we voor het projectbureau Zuidpolder, in samenwerking met Civil Support en NL Greenlabel de kansen voor verduurzaming van het woongebied Zuidpolder in beeld hebben gebracht in een kansenkaart. Diverse kansen zijn al verzilverd. Met groot enthousiasme worden nu ook de andere kansen uitgewerkt. Het gaat om ingrepen in de reeds gerealiseerde buurten, en juist ook om de kansen in de toekomst. Van kleinschalige ingrepen voor het verminderen van verharding en vergroten van de biodiversiteit, tot grote structurele kansen voor bijvoorbeeld het creëren van luchtstromen vanuit de polder.

Waterslinger Geerpark Vlijmen
Beeld: Wissing - waterslinger en boomgaard in het centrale park

Waterslinger Geerpark Vlijmen

Ook Geerpark in Vlijmen laat zien hoe techniek en beleving kunnen samenkomen tot een mooie waarde voor de buurt. De gemeente en Woonveste realiseren hier 800 woningen. Dit plan is echter uniek. Hier is duurzaamheid de basis onder het plan en dit wordt alleen al duidelijk door het feit dat hier al heel lang nul-op-de-meter woningen worden gebouwd. Geerpark is al jaren van het gas af. De drager en belangrijke kwaliteit van Geerpark is de waterslinger die vele aspecten van waterberging, waterkwaliteit, klimaat, beleving en biodiversiteit combineert. Met Thomas Jansen, bedenker van de waterslinger, werken we samen aan de uitwerking van de stedenbouw en beeldkwaliteit en de concrete realisatie van dit bijzondere plan.

Kijk eens naar het filmpje over de waterslinger in Geerpark. Dit is een mooi voorbeeld van de kwaliteit van duurzaamheid.