Ruimte voor Ruimte, 30 woningen Merlenberg

Ruimte voor Ruimte, 30 woningen Merlenberg

In het kader van Ruimte voor Ruimte zijn bij Merlenberg in de gemeente Deurne circa 30 woningen gerealiseerd. Wissing maakte het schetsontwerp voor drie landschappelijke clusters.

Wissing adviseerde ook over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het plan maakte zowel een traditionele als een moderne interpretatie van de langgevelboerderij mogelijk. Dit is terug te zien in de gerealiseerde woningen.

Er zijn opnieuw hoogteverschillen in het maaiveld aangebracht waardoor het verschil tussen hogere woonclusters en het lagergelegen beekdal weer te ervaren is en tevens een rol speelt in de waterhuishouding. De straten zijn smal, met groene bermen en hoven, wisselende tuinen en overal hagen.