Volgende stap voor groene woonbuurt Lindewijk Fase 2 in Wolvega

Volgende stap voor groene woonbuurt Lindewijk Fase 2 in Wolvega

Wissing werkt met veel enthousiasme aan de plannen voor Lindewijk Fase 2 in Wolvega. Afgelopen maand zijn de werkzaamheden gestart om de eerste locatie bouwrijp te maken.

Kleinschalige woonclusters

Hier komen tussen het terrein van de H. Franciscuskerk en de spoorlijn vier kleinschalige woonclusters. De maat en schaal van de bebouwing wordt afgestemd op het landschappelijk karakter. Afwisselend vormen deze een U-vormig hof, boerderij of een klein complex in de vorm van een herenhuis. Men vindt er dus geen standaard eengezinswoningen, maar juist een gevarieerde mix, geschikt voor doelgroepen zoals starters en senioren.

Knus en groen

Dit wordt een knusse en groene woonbuurt als landschappelijke schakel tussen het bestaande dorp, Lindewijk en het omliggende landschap. Daarbij zorgen de elzensingel, de houtwallen en sloten voor een goede afwatering, ze voorkomen de kans op hittestress en zorgen voor een rijke biodiversiteit. Dat laatste wordt versterkt door natuurinclusieve maatregelen, zoals groene daken op de bijgebouwen, bloemrijke beplanting, nestkasten en een vlinderhotel.