Toestemming van de Provincie Zuid-Holland voor nieuwe woonwijk in Kwintsheul!

Toestemming van de Provincie Zuid-Holland voor nieuwe woonwijk in Kwintsheul!

Met de toestemming van de provincie Zuid-Holland is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van De Driesprong, de nieuwste uitbreiding van Kwintsheul. Wissing stelde in opdracht van Gemeente Westland het plan op voor de realisatie van een klimaatadaptieve woonwijk met een diversiteit aan woningen voor jong en oud. Daarmee wordt de doorstroming in Kwintsheul bevorderd.

 

Met een zogenaamde Ecologische Bypass (een groenblauwe verbinding door de wijk) verbinden we De Driesprong met de ecologische zone Gantel en Holle Watering. De wijk krijgt een robuust watersysteem dat zorgt voor een grotere retentiecapaciteit in tijden van hevige neerslag en watersuppletie in tijden van droogte. Daarbij speelt water ook een rol bij het reguleren van het microklimaat.

De Ecologische Bypass zorgt voor de nodige luchtcirculatie en de vegetatie voor temperatuur regulerende verdamping, de bodem werkt als een regulerende warmtebuffer. Door de stedenbouwkundige structuur en de maatvoering van de openbare ruimte kan de overwegende zuidwestenwind voor verkoeling zorgen. Hierdoor is er minder sprake van hittestress en een prettiger microklimaat. Dit heeft positieve effecten op de welzijn en de gezondheid van de inwoners.

Wij zien uit naar een spoedige realisatie!