Visualisatie van de maand! - De Woongaard

Dit is de eerste in een maandelijks terugkomende reeks van nieuwsupdates genaamd “Visualisatie van de maand”. In deze reeks delen we graag onze meest relevante visualisaties en delen we uiteraard iets over het project waar ze voor gemaakt zijn.

De Visualisatie van de maand augustus is van De Woongaard in Meteren!

Ten oosten van het Bastidepark-Zuid in De Plantage ligt een woonbuurt met circa 65 woningen. Gemeente West Betuwe wil hier een pilot voor natuurinclusief bouwen tot stand brengen. Dit wordt gedaan door het behouden van bestaande bomen en het toepassen van wilde hagen, een diversiteit aan nieuwe bomen en fauna vriendelijke verlichting.

Daarnaast wordt wateroverlast tegengegaan door oppervlakkige hemelwaterafvoer en wadi’s om water in vast te houden. Tot slot wordt hittestress voorkomen. Dit doen we door voldoende schaduwplekken te maken en de ruimte minimaal te verharden door het toepassen van karresporen en halfverharde parkeerterreinen.

Hiermee ontwerpen we vooruitlopend op de verdere planontwikkeling de openbare ruimte alvast klimaatadaptief en natuurinclusief ontworpen. Deze visualisatie toont de beoogde sfeer van de natuurrijke openbare ruimte van de Woongaard.