Werk in uitvoering in Hoog Dalem

Werk in uitvoering in Hoog Dalem

Al een paar jaar is Wissing bezig met het ontwerp en de uitvoering van Hoog Dalem in samenwerking met het team van de gemeente Gorinchem, AM Gebiedsontwikkeling en Heijmans. Hier bouwen we aan 1.400 woningen met diverse voorzieningen zoals een winkelcentrum, twee zorglocaties, een school met BSO en zorgwonen. Een ontwikkeling op een interessante plek, want dit gebied was onderdeel van de Hollandse Waterlinie.

Hollandse Waterlinie

Vanuit de historie van de plek komt de Hollandse Waterlinie hier als thema overal terug in het gebied. Om die reden vind je hier een winkelcentrum als fort op een eiland met omwalling, woonclusters als forten en een eigen vertaling van het thema in de verschillende woningtypen.

Op dit moment werken we aan het centrale gebied, Het Lint, dat het sluitstuk van Hoog Dalem is. Dit gebied vormt de verbinding tussen de overige plandelen in de wijk. De hoofdrol in het gebied is weggelegd voor het 800 meter lange centrale park. Dit park wordt een klimaatbuffer en heeft een biodivers landschap. Refererend aan de inundatiepolders van de Hollandse Waterlinie, is het park vormgegeven als een langgerekt verdiept grasland. Hierdoor is er volop ruimte voor waterberging. Door hoogtegradaties in het park ontstaat er ook leefruimte voor verschillende plant- en diersoorten.

Meerdere fiets- en wandelroutes doorkruisen het gebied en vormen een schakel in het netwerk van Hoog Dalem en de verbinding met de omgeving. Ook komen er volop speelplekken en verblijfsplekken voor jong en oud in het gebied.

Het park krijgt aan beide zijdes hoger gelegen ‘woonterpen’ met een diversiteit aan woningtypen. Bijzonder daarbij zijn de monolieten, de strategisch geplaatste icoonwoningen die verwijzen naar de bunkers in het landschap.

We bouwen volop verder aan een mooie groene wijk op het randje van de Hollandse Waterlinie.