Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
De Vlierlanden

De Vlierlanden

Ommen

Samen ontwerpen

‘Hoe krijg je een succesvolle ontwikkeling die iets toevoegt aan Ommen’, dat was de vraag van het college en de gemeenteraad van Ommen. Wissing heeft de oplossing gevonden in de ultieme vorm van participatie. Daardoor kan nu gestart worden met de eerste fase van 70 woningen. Dit is een aantal dat ver boven alle verwachtingen ligt.

Vertalen van de wensen van toekomstige bewoners was de leidraad bij het ontwerp proces van De Vlierlanden. Dus niet een plan maken en dan in de verkoop zetten, maar met een leeg vel eerst wensen inventariseren en die live met de mensen in een ontwerp omzetten. Zo hebben we met ruim 100 mensen het plan vormgegeven. Zowel het masterplan, stedenbouwkundig plan, kavelmaten en vormen en het inrichtingsplan zijn in een zeer interactief participatieproces ontworpen en uitgebreid. Dit proces maakt dit project uniek in Nederland en de sociale buurtstructuur is vanaf dag één aanwezig. Dit dankzij de gemeente Ommen en alle mensen die hebben deelgenomen aan dit proces en actief hun input hebben geleverd.

 

Eigenheid en identiteit

Ommen kent een grote en rijke diversiteit aan landschapstypen. De Vlierlanden valt hierbij binnen de heide-ontginningsgebieden. Deze van oorsprong woeste heidelandschappen zijn in de loop der tijd door ontginning omgevormd tot landbouwgrond.

De lange lijnen in de vorm van sloten houtwallen en perceelgrenzen bepalen nu veelal het karakter van het landschap. Maar waarom zouden we het beeld van deze laatste laag, dit ontginningslandschap, nu als kader nemen. Is dit niet enkel één van de vele lagen van het menselijk ingrijpen in de natuur.

 

De Vlierlanden wordt zo de gewenste aanvulling op Ommen waar de je het oude landschap voelt en waar bewoners hun omgeving zelf hebben vorm gegeven.

 

 

De vele participanten gaven aan een ruige en groene openbare ruimte te willen. Daarom bieden juist de kenmerken van de onderliggende laag van ‘woeste gronden’, met heide, kruiden en grassen, een prachtige basis voor het gevraagde woonmilieu. In overleg met de toekomstige bewoners wordt dit nu definitief uitgewerkt in het beplantingsplan. Hiermee bereiken we een bijzondere buurt met een beeld dat ontsprongen is uit de geschiedenis van de plek. Op dit moment worden de eerste stappen gemaakt om dit te realiseren.