Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin

Bij Wissing werken doorzetters. Vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers de markt in beweging houden. Visionair denken vinden wij prima zolang er maar een haalbaar plan uit voortkomt. Samen bouwen aan een toekomst vol woonplezier. Daar gaan wij elke dag voor.

Enthousiasme over plannen voor de Linge-oever in Geldermalsen

Ons plan voor de herinrichting van de Linge-oever in Geldermalsen is door de raadscommissie enthousiast ontvangen. Het plan ‘Terug naar de Linge’ herstelt de relatie tussen het centrum van Geldermalsen en de Linge. Onder andere de nieuwe wandelkade langs de jachthaven en het opgeknapte Lingepark geven Geldermalsen een nieuw gezicht aan het water. 

 

Vogelvlucht Linge-oever

Lees verder

Excursie Parijs: openbare ruimte, duurzaamheid, volume, massa-opbouw, plinten, functie

Voor onze nieuwste grootschalige herstructureringsopgave in Amsterdam hebben Piet, Joost en Marten afgelopen week een dag inspiratie opgedaan in Parijs. Samen met onze opdrachtgevers hebben we de herstructureringswijken Boulogne-Billancourt en Rive Gauche bezocht. We hebben met name gekeken naar dingen als openbare ruimte, duurzaamheid, volume, massa-opbouw, plinten en functies. Een bijzonder leerzame en leuke dag, waarvoor wij onze opdrachtgevers graag willen bedanken.

 

Lees verder

Nederlandse CAD Standaard NLCS wordt verplicht voor overheden

In juni 2018 heeft de overheid besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen. Wat is NLCS? NLCS is de NederLandse Cad Standaard voor de GWW (Grond- Weg- en Waterbouw). De Standaard heeft als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen. 

Lees verder

De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft!

Wellicht bent u al op de hoogte van het vervallen van de plicht om bestemmingsplannen tijdig weer te herzien en opnieuw vast te stellen. Dat geeft gemeenten de ruimte om zich voor te bereiden op de komende Omgevingswet. En dat niet alleen, door het vervallen van de verplichting, vervalt ook de sanctie om geen leges te mogen heffen als het plan over de datum is.

 

Er is wel een maar:

De (verouderde) plannen moeten wel te vinden (raadpleegbaar) zijn op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. Maar wat als dat (nog) niet het geval is? Onze kaartenman André Domburg en de Teken- en Rekenkamer helpen u uit de brand!

Lees verder

alle nieuwsberichten