Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin

Bij Wissing werken doorzetters. Vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers de markt in beweging houden. Visionair denken vinden wij prima zolang er maar een haalbaar plan uit voortkomt. Samen bouwen aan een toekomst vol woonplezier. Daar gaan wij elke dag voor.

De Teken- en Rekenkamer komt met nieuwe producten

De Teken- en Rekenkamer komt met drie nieuwe producten

 

  • De quickscan ‘Verkeer’: Deze quickscan toetst uw plan op het gebied van ‘parkeren’ en rijcurves. Ook het toetsen van hellingbanen aan de NEN-norm 2443 behoort tot de mogelijkheden.
  • ‘De basiskaart’: Wij stellen een ondergrond samen als basis voor verdere planvorming. Deze kaart kan bestaan uit verschillende planlagen zoals: kadastrale informatie, bestemmingsplan, luchtfoto, monumentale bomen, etc.
  • Kwaliteitsverbetering CAD: Dit kan variëren van het laten structureren van uw projecttekeningen tot een workshop stedenbouwkundig CAD-tekenen.

Lees verder

Geslaagde workshop Shezidao Taipei

In een vierdaagse workshop heeft Piet Kalsbeek zijn expertise op het gebied van stadsontwerp en planning ingezet om van Shezidao een voorbeeldwijk voor duurzame stadsontwikkeling te maken. Shezidao is op dit moment de grootste gebiedsontwikkeling in Taipei (Taiwan). 

Lees verder

Winkelen in een fort en wonen langs de Waterlinie

Wissing geeft vorm aan karaktervolle buurt. 

Wie wil er niet op een vestingeiland wonen. Struinen langs brede watergangen over stoere oevers en winkelen in een fort. Met de gemeente Gorinchem maakt Wissing een plan dat de geest van de Hollandse Waterlinie doet herleven. Wissing ondersteunt dit proces en maakt mogelijk dat er een succesvol winkeleiland ontstaat die zo kenmerkend is voor de Hollandse Waterlinie. Hiervoor werkte Wissing het stedenbouwkundig plan uit, het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en deed de supervisie van het plan.

Lees verder

Goed bezochte informatieavond over bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Sliedrecht

Op 4 april vond de informatieavond plaats over het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Zoals alle bijeenkomsten over dit project, werd ook deze druk bezocht. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om concrete stappen te gaan zetten naar sloop en nieuwbouw van delen van deze verouderde, maar levendige woonbuurt. 

Lees verder

alle nieuwsberichten