Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin

Bij Wissing werken doorzetters. Vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers de markt in beweging houden. Visionair denken vinden wij prima zolang er maar een haalbaar plan uit voortkomt. Samen bouwen aan een toekomst vol woonplezier. Daar gaan wij elke dag voor.

Nederlandse CAD Standaard NLCS wordt verplicht voor overheden

In juni 2018 heeft de overheid besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen. Wat is NLCS? NLCS is de NederLandse Cad Standaard voor de GWW (Grond- Weg- en Waterbouw). De Standaard heeft als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen. 

Lees verder

De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft!

Wellicht bent u al op de hoogte van het vervallen van de plicht om bestemmingsplannen tijdig weer te herzien en opnieuw vast te stellen. Dat geeft gemeenten de ruimte om zich voor te bereiden op de komende Omgevingswet. En dat niet alleen, door het vervallen van de verplichting, vervalt ook de sanctie om geen leges te mogen heffen als het plan over de datum is.

 

Er is wel een maar:

De (verouderde) plannen moeten wel te vinden (raadpleegbaar) zijn op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. Maar wat als dat (nog) niet het geval is? Onze kaartenman André Domburg en de Teken- en Rekenkamer helpen u uit de brand!

Lees verder

Nieuwe opdracht: Visie voor kernrandzone Tuinderslaan Mijdrecht

Wissing heeft van de Gemeente De Ronde Venen opdracht gekregen voor het opstellen van een kernrandzonevisie voor het Tuinderslaangebied in Mijdrecht. Deze visie is de volgende stap om tot de realisatie van een aantrekkelijke dorpsrand te komen. Het wordt een gedurfd, verleidelijk en uitnodigend inspiratiedocument en leidraad voor nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen. De visie maken we niet alleen, dit doen wij samen met de gemeente, bewoners en lokale stakeholders. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Lees verder

Duurzaam Geerpark al gasloos

Vanochtend maakte het kabinet bekend dat vanaf 1 juli al geen gasaansluitingen meer zullen worden gemaakt in nieuwbouwwoningen. Dit zorgt voor beroering in de bouwwereld.  Wissing werkt al aan verschillende projecten waar gasloos wordt gebouwd, bijvoorbeeld in Geerpark in Vlijmen, waar de eerste plandelen al gerealiseerd zijn. In deze duurzame wijk wordt innovatief omgegaan met de nieuwe gasloze standaard voor de bouwwereld.

Lees verder

alle nieuwsberichten