Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin

Bij Wissing werken doorzetters. Vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers de markt in beweging houden. Visionair denken vinden wij prima zolang er maar een haalbaar plan uit voortkomt. Samen bouwen aan een toekomst vol woonplezier. Daar gaan wij elke dag voor.

Mooie nieuwe opdracht in Sliedrecht

Wissing is door de gemeente Sliedrecht gevraagd om het stedenbouwkundig plan te maken voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht en het Stationspark 3. Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht wordt een multifunctioneel recreatielandschap, met sport, natuur, dag- en verblijfsrecreatie. Het doel is om de huidige agrarisch terreinen te transformeren naar een duurzame groenblauwe overgangszone, waarin natuur en recreatie zijn verweven. Dit Knooppunt wordt tevens mogelijk omdat de huidige voetbalvelden plaats maken voor Stationspark 3, dat een modern gemengd bedrijventerrein met hoogwaardige randen wordt.

Wissing is als geen ander in staat om deze meervoudige vraagstelling van recreatie, sport, natuur en bedrijventerrein op te pakken. Wij zullen met onze expertise en creativiteit de gemeente bijstaan in deze uitdagende opdracht.

Lees verder

Alle deelnemers aan de informatieavond Kreekzone Den Hoorn: bedankt!

De eerste informatieavond over de Kreekzone, de te bouwen nieuwe buurt in Den Hoorn, was leuk en leerzaam. Veel betrokkenen, zowel geïnteresseerden als omwonenden, kwamen langs om hun mening en input te geven over de te bouwen buurt. Graag willen wij iedereen die belangstelling toonde en heeft meegedaan hartelijk bedanken. Met alle nieuwe informatie die we hebben opgedaan kunnen we nu in volle vaart verder met het ontwerpen van de wijk, uiteraard samen met de betrokkenen. 

Lees verder

Steekterpoort II in volle vaart na startoverleg

Het bestemmingsplan voor Steekterpoort II wordt in de komende tijd door Wissing ontworpen, in opdracht van de gemeende Alphen aan den Rijn. In navolging van het naastgelegen, en ook door ons ontworpen, bedrijventerrein Steekterpoort I vormt Steekterpoort II een strategische locatie voor distributiecentra. De positie nabij een wegen- en waterknooppunt (Alpherium) biedt kansen voor een integrale oplossing inzake de behoefte in multimodaliteit en schaalgrootte, met de daarbij behorende duurzaamheidsvoordelen zoals emissiereductie. Dit zal mogelijk gemaakt worden door de nieuwe plannen van Wissing.

Lees verder

Nieuwe woningen in De Bastide, Geldermalsen

In De Bastide in Geldermalsen gaan vanaf september 23 nieuwe woningen in de verkoop. De Bastide maakt onderdeel uit van De Plantage, de nieuwe wijk van Geldermalsen. Wissing is al jaren betrokken bij dit project en maakte het stedenbouwkundig plan en draagt zorg voor de beeldkwaliteit ervan.

Lees verder

alle nieuwsberichten