Steenenburg: op weg naar een omgevingsplan

In het bestemmingsplan voor Steenenburg, opgesteld door Wissing, wordt expliciet aandacht besteed aan het duurzaamheidsbeleid. Dat is bijzonder in Nederland, omdat het binnen de huidige Wro is opgesteld en niet binnen de Crisis- en herstelwet. Vorige week is het bestemmingsplan aan de orde geweest in de informatievergadering van de gemeente Heusden.

Duurzaamheidsbeleid in bestemmingsplan

Het opnemen van duurzaamheidsaspecten in een bestemmingsplan is een belangrijke stap naar een omgevingsplan, zoals dat in de toekomstige omgevingswet is bedoeld. Er zijn onder andere regels opgesteld aangaande het vergroten van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden, waardoor het gebied een samenhangend landschappelijk casco krijgt. Daarbinnen wordt de realisatie van een high-tech bedrijvencampus met een onderzoekscentrum en daaraan gerelateerde bedrijvigheid mogelijk gemaakt, alsook de realisatie van 226 woningen. Met de renovatie van het fameuze Roze Kasteel is al een begin gemaakt.

Bij realisatie van alle gebouwen en buitenruimte in Steenenburg wordt aandacht besteed aan duurzaamheid; onder andere het behouden van bomen in relatie tot gebruik van zonnepanelen, regels voor windinstallaties, laadpalen voor elektrische auto’s en het opvangen van hemelwater op eigen terrein. Het plan trekt de aandacht, zo schreef Kees Musters hierover een interessante weblog ‘Steenenburg, bestemmingsplan nieuwe stijl?’. Hij beschrijft daarin precies datgene dat het plan bijzonder maakt, leuk om terug te lezen!