Wissing weet wel raad met het klimaat!

Wissing weet wel raad met het klimaat!

Het klimaatakkoord en de doorrekening ervan zijn volop in het nieuws. Maar wat zijn eigenlijk ruimtelijk consequenties van het klimaatakkoord en de energietransitie voor Nederland? Er is nog veel onbekend. De ruimtelijke opgave is groot en veelomvattend. En er is nog geen concrete aanpak bedacht. Maar wij zijn al begonnen! Want het is aan ons als ontwerpers om de energietransitie en de duurzame toekomst van Nederland vorm te geven.

"Het is aan ons als ontwerpers om de energietransitie en de duurzame toekomst van Nederland vorm te geven."

Dhr. Hocks aan het woord

Wissing liet zich 13 maart bijpraten tijdens de bijeenkomst ‘Klimaatakkoord: ontwerpers aan tafel’, georganiseerd door Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Boris Hocks, coördinator van de groep ontwerpers bij de klimaattafels voor het klimaatakkoord,  gaf een college over de uitkomsten van de klimaattafels. Voor de klimaattafels zijn door de groep ontwerpers de ruimtelijke consequenties van verschillende scenario’s in beeld gebracht. Wat betekenen de verschillende klimaatkeuzes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Niet alleen op de schaal van heel Nederland, maar ook op de schaal van de regio, stad, en straat.

In de verkenning met verschillende experts, die op het college volgde, werd duidelijk dat er is nog veel onbekend is en er nog geen aanpak bedacht is. Er zijn al wel richtingen te schetsen: naast de technologische oplossingen moet er integraal en multidisciplinair over de uitdagingen nagedacht worden. Kan de klimaatopgave naast het zorgen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot, ook voor een betere woon- en leefomgeving?

Wij zijn al begonnen. We werken aan een aantal van de meest duurzame ontwikkelingen in Nederland, zoals Fabriekskwartier in Tilburg, Geerpark in Heusden en De Kreek in Den Hoorn. Wij zien dat de technologische oplossingen en ruimtelijke inpassingen elkaar in rap tempo opvolgen. Ieder project duurzaam is onze uitdaging. We maken ontwerpen die specifiek zijn voor de plek en bijdragen aan de kwaliteit van de stad.

Meer weten over hoe wij duurzaamheid een integraal onderdeel uit laten maken van onze plannen? Neem gerust contact met ons op. We vertellen er graag over aan onze eigen klimaatbar.